Co nowego w muzeum?

Rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Literackiego W rodzinnym kręgu Tetmajerów

Rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Literackiego W rodzinnym kręgu Tetmajerów

8 grudnia 2023 r. w filii Muzeum Tatrzańskiego w Dworze Tetmajerów w Łopusznej, miało miejsce rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Literackiego pt. W rodzinnym kręgu Tetmajerów. Celem konkursu było zachęcanie utalentowanych uczniów do pisania oraz prezentowania własnych umiejętności literackich, propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Kazimierza oraz Włodzimierza Tetmajerów, budzenie zainteresowania historią i kulturą swojego regionu.

W tym roku konkurs miał szczególne znaczenie ze względu na to, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera – malarza, grafika, poety, prozaika, dramaturga, scenografa, publicysty, działacza politycznego aktywnie zaangażowanego w walkę o niepodległość Polski, człowieka o ogromnej odwadze i sile charakteru.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nowy Targ. Został rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
I. Kategoria klas IV – VI (opowiadanie)
Napisz opowiadanie, dla którego punktem wyjścia uczynisz obraz „Spotkanie” Włodzimierza Tetmajera znajdujący się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie (https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/2020/04/06/spotka…).
II. Kategoria klas VII – VIII (wywiad)
Jesteś dziennikarzem tygodnika ”Nasze Podhale”. Przeprowadź wywiad z Włodzimierzem Tetmajerem. W swej pracy wykaż się znajomością biografii artysty.
III. Kategoria klas IV – VIII (wiersz)
Inspirując się poezją Kazimierza Przerwy–Tetmajera związaną z Tatrami, napisz wiersz opiewający piękno górskiej przyrody.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie własnej, samodzielnej pracy, która nie była wcześniej nagradzana i publikowana w innych konkursach. Mając na uwadze takie kryteria jak zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, bogactwo języka, poprawność stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, jury przyznało następujące miejsca:
Kategoria I – opowiadanie (kl. IV – VI)
I miejsce – Michał Miśkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. prof. A. Waksmundzkiego w Ostrowsku
Kategoria II – wywiad (kl. VII – VIII)
I miejsce – Aleksandra Kopeć ze Szkoły Podstawowej w Harklowej
II miejsce – Katarzyna Parzygnat ze Szkoły Podstawowej w Obidowej
Kategoria III – wiersz (kl. IV – VIII)
I miejsce – Paulina Sral ze Szkoły Podstawowej w Nowej Białej
I miejsce (ex aequo) – Łucja Maciaszek ze Szkoły Podstawowej im. K. Przerwy–Tetmajera w Łopusznej
II miejsce – Katarzyna Sołtys ze Szkoły Podstawowej w Nowej Białej
III miejsce – Michał Zubek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Ludźmierzu
III miejsce (ex aequo) – Gabriela Skalany ze Szkoły Podstawowej w Harklowej
wyróżnienie: Maja Szewczyk ze Szkoły Podstawowej im. K. Przerwy–Tetmajera w Łopusznej
Nagrody uczestnikom konkursu wręczyła Dyrektor Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ – Pani Jadwiga Batkiewicz.

Muzeum Tatrzańskie reprezentował zastępca dyrektora Pan Andrzej Skupień.

Podczas uroczystości odtworzono fragment filmu „Gospodarz. Włodzimierz Tetmajer znany i nieznany”. Pan Grzegorz Kamoń – przewodnik opiekujący się naszą filią – Dworem Tetmajerów, przybliżył związki braci – Kazimierza i Włodzimierza Tetmajerów z Podhalem, a szczególnie z trzema miejscowościami: Harklową, Ludźmierzem i Łopuszną. Przybyli do dworu goście mogli również wysłuchać, wykonanych przez młodzież pieśni patriotycznych, które nawiązywały swą treścią i tematyką do działalności Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, będącego wielkim orędownikiem odrodzenia się niepodległej Polski.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali też nagrodzonych prac, które stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz artystycznym.

Źródło: www.ugnowytarg.pl

Wpisz szukane wyrażenie