Co nowego w muzeum?

„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

W imieniu organizatorów informujemy o programie dotacyjnym „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza IV edycję programu własnego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie od 02.11.2023 r. do 31.01.2024 r. do godz. 15:00. Nabór będzie się odbywał poprzez system Witkac.

W roku 2024 prognozowany budżet programu będzie wynosił 4 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.  Poszerzony został także katalog odbiorców programu o organizacje pozarządowe.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

  1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.
  3. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 9 t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. Zm. )

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Więcej informacji na stronie: Nabór 2024 | Centrum Rzeźby Polski ej w Orońsku (rzezba-oronsko.pl)

Wpisz szukane wyrażenie