Co nowego w muzeum?

Spotkanie z Włodzimierzem Cichockim “Nieoczywiste ptaki Tatr”

Spotkanie z Włodzimierzem Cichockim “Nieoczywiste ptaki Tatr”

20 grudnia w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego gościliśmy uczniów zakopiańskiego Zespołu Szkół Budowlanych, którzy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu “Nieoczywiste ptaki w Tatrach” pana Włodzimierza Cichockiego, autora książki “Ptaki Tatr i Podtatrza”, emerytowanego pracownika Muzeum Tatrzańskiego.

Włodzimierz Cichocki jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym „Polskiego nazewnictwa ptaków świata” oraz „Polskiego nazewnictwa ssaków świata”. Monitoruje populację podtatrzańskich bocianów, tatrzańską populację pluszcza i pliszki górskiej. Prowadzi również badania nad tutejszymi kurakami leśnymi: głuszcem i cietrzewiem. Szczególną jednak uwagę skupił na poznaniu tatrzańskich sów.

Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym niedawno otwartej wystawie „Tatrzańskie Yeti”. Zapraszamy na kolejne wykłady, które odbędą się już niebawem.

Wpisz szukane wyrażenie