Co nowego w muzeum?

Świateczna Promocja – 3 notatniki  fotograficzne Władysława Hasiora “NOT.FOT”- nr 4,5,7 + “Szlak stylu Zakopiańskiego”

Świateczna Promocja – 3 notatniki fotograficzne Władysława Hasiora “NOT.FOT”- nr 4,5,7 + “Szlak stylu Zakopiańskiego”

NOT.FOT. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora Vol. 4

OPIS

Czwarty zeszyt magazynu „NOT.FOT.” dedykowany jest fotografiom dokumentującym akcje plenerowe i płonące rzeźby Władysława Hasiora. W jednym z filmów poświęconych twórczości artysty pada zgrabne określenie tych spektakularnych wydarzeń animowanych przez zakopiańskiego twórcę – hasioriady. Autorzy publikowanych w tym wydaniu „NOT.FOT.” tekstów (Julita Dembowska, Łukasz Gorczyca, Sylwia Serafinowicz) przybliżają szczegóły akcji Hasiora oraz analizują specyfikę ich fotograficznych i filmowych rejestracji. Zastanawiamy się, w jakim stopniu mają one dokumentacyjny, a w jakim czysto kreacyjny charakter. Osobna analiza poświęcona jest jednej z najbardziej niecodziennych akcji artysty – przeprowadzki z dawnej do nowej pracowni w październiku 1984 roku, która przybrała formę pochodu z pracami artysty.

NOT.FOT. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora Vol. 5

W piątym tomie „NOT.FOT.”, zatytułowanym Pomniki Polskie, prezentujemy wybór jednego z najważniejszych i najobszerniejszych tematów w ramach Notatnika fotograficznego Władysława Hasiora. To fotografie pomników – przede wszystkim tych, które powstawały masowo w komunistycznej Polsce, od zakończenia drugiej wojny światowej do schyłku lat 80. Są to dzieła znanych artystów i rzeźbiarzy, jak i obiekty dziś już anonimowe, często nieistniejące, kamienne owoce dawnej polityki historycznej, również nieistniejącego już państwa – Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tworząc swój wizualny Notatnik, Hasior skupiał się przede wszystkim na typologii i powtarzalności ich form, na schematach – jak sam je nazywał – nie bez ironii nadając tytuły poszczególnym magazynkom z przezroczami, m.in.: Kolumny, Miecze, Jęki w pomnikach polskich, Schemat głowy w pomnikach, Schemat klocków dunikowszczyzny.

NOT.FOT. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora Vol. 7

Od 2017 roku Muzeum Tatrzańskie wydaje kolejne zeszyty wydawnictwa „Not. Fot….”, w którym publikuje cykle slajdów Władysława Hasiora. Każdy tom dotyczy innej tematyki. W 2018 roku ukazały się materiały dotyczące pomników i sztuki plebejskiej. Tom przygotowany w 2019 roku, a ukazujący się w styczniu tego roku, prezentuje zbiór fotografii z archiwum Władysława Hasiora, dotyczący wizerunków kobiet i tego w jaki sposób funkcjonują w kulturze wizualnej.

SZLAK STYLU ZAKOPIAŃSKIEGO – PRZEWODNIK

OPIS

W lipcu 2014 r. Muzeum Tatrzańskie otworzyło Szlak Stylu Zakopiańskiego, obejmujący ponad czterdzieści najważniejszych zabytków tego pierwszego polskiego stylu narodowego, ze sztandarowymi obiektami Witkiewiczowskimi na czele. Autorem projektu Szlaku oraz przewodnika jest dr Zbigniew Moździerz, główny specjalista Muzeum Tatrzańskiego ds. ochrony zabytków, autorką projektu znaku graficznego Anna Schumacher, a instytucją wspierającą finansowo realizację projektu – Urząd Miasta Zakopane w partnerstwie z Biurem Promocji Zakopanego.

Z przyjemnością informujemy, że przewodnik “Szlak Stylu Zakopiańskiego” jest już dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej. Ponadto wyrażamy ogromną nadzieję, że otwarcie profesjonalnie oznakowanego i opisanego Szlaku przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat roli budownictwa i sztuki górali podhalańskich w tworzeniu narodowego nurtu w architekturze i rzemiośle artystycznym, a kolejne edycje gry zakopiańsko-tatrzańskiej będą się cieszyły coraz większym zainteresowaniem.

Serdecznie zapraszamy do zakupu publikacji i podążania opisanymi w niej ścieżkami.

Niezapomniane wrażenia gwarantowane!

Wpisz szukane wyrażenie