Co nowego w muzeum?

Trwają prace nad kolejnym tomem „Rocznika Podhalańskiego”.

Trwają prace nad kolejnym tomem „Rocznika Podhalańskiego”.

Trwają prace nad kolejnym tomem „Rocznika Podhalańskiego”.

Tym razem publikacja będzie pokłosiem ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w czerwca 2019 roku w Zakopanem z okazji sto trzydziestej rocznicy otwarcia Muzeum Tatrzańskiego.
Artykuły i opracowania zebrane w XIV tomie omawiają życie i twórczość Juliusza Zborowskiego, pierwszego dyrektora muzeum i jego zasługi dla regionu, prezentują także wyniki najnowszych badań prowadzonych na Podtatrzu z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, historii, dziedzictwa fonograficznego, muzealnego kolekcjonerstwa, archeologii, etnomuzykologii, etnolingwistyki i historii sztuki. Zborowski przez cały okres swojej pracy na stanowisku dyrektorskim dążył do stworzenia z muzeum ośrodka koordynującego specjalistyczne badania nad regionem, a zbiory etnograficzne i przyrodnicze miały służyć naukowym opracowaniom na temat przyrody i kultury góralskiej z terenów Podhala, Spisza i Orawy. Przez dziesięciolecia podejmowali je zarówno cenieni, jak i początkujący naukowcy oraz studenci z różnych ośrodków uniwersyteckich, którzy w tym celu przyjeżdżali do Zakopanego. Zborowski zrealizował oryginalny pomysł, którym było otwarcie bezpłatnego, jedynego wówczas w Europie „hotelu uczonych” – jak go nazywał. „Grand Hotel Muzeum Tatrzańskie” mieścił się w murowanym budynku muzeum przy ul. Krupówki 10 i stał się miejscem pracy twórczej.
Wymowny jest wkład Zborowskiego w rozwój Muzeum Tatrzańskiego w zakresie gromadzenia zbiorów. Dzięki niemu kolekcje etnograficzne stały się podstawą opracowań monograficznych wybranych dziedzin kultury Podhala takich jak spinki góralskie (Włodzimierz Antoniewicz), instrumenty muzyczny oraz dzwonki pasterskie (Adolf Chybiński). Do dziś monografie te nieustannie służą naukowcom. Zborowski dbał także o zasoby archiwalne, powiększył księgozbiór o kilka tysięcy woluminów dotyczących różnych obszarów Karpat, a działalność wydawnicza była jednym z głównych kierunków rozwoju zarządzanej przez niego placówki. Juliusz Zborowski był człowiekiem bezgranicznie oddanym podjętemu dziełu, o wielkim autorytecie moralnym i naukowym, poważanym w całym kraju. Rozwijał kontakty z licznymi instytucjami naukowymi – wymieniał doświadczenia i publikacje, podejmował wspólne akcje badawcze, a nawet włączał się w pomoc przy gromadzeniu zbiorów dla innych powstających w Polsce placówek muzealnych.
Projekt okładki oraz skład i łamanie całej książki wykonał Marcin Tas.
dr Magdalena Kwiecińska, Dział Etnograficzny

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wpisz szukane wyrażenie