Co nowego w muzeum?

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Muzeum Tatrzańskie podjęło się realizacji prac remontowych w ramach dwóch projektów budowlano-konserwatorskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) Obiekty drewniane

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Projektem objęte były następujące filie Muzeum Tatrzańskiego:

  • Galeria Władysława Hasiora
  • Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba
  • Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza
  • Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje
  • Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze
  • Zagroda Sołtysów w Jurgowie

Bardzo miło jest nam poinformować, że prace remontowo-konserwatorskie zostały już zakończone we wszystkich obiektach.

We wszystkich filiach udostępnionych do zwiedzania zostały zamontowane aplikacje witające zawierające podstawowe informacje na temat aktualnej działalności Muzeum Tatrzańskiego. W każdej recepcji dostępne są audio-przewodniki w języku polskim i angielskim z opisem ekspozycji oraz informacjami o każdej filii.

W willi Koliba zamknięto ostatni etap aranżacji wystawy poświęconej Stanisławowi Witkiewiczowi oraz genezie stylu zakopiańskiego. Zaaranżowano sale wystaw czasowych w willi Oksza oraz w Galerii Władysława Hasiora – zapraszamy do zwiedzania.

Trwają nadal działania zmierzające do przywrócenia wystawy etnograficznej w wyremontowanej Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze, której udostępnienie przewidujemy jeszcze w roku 2021.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2) Obiekty murowane

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Prace remontowo-konserwatorskie objęły następujące filie:

  • Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego
  • Muzeum Kornela Makuszyńskiego w willi Opolanka
  • Galeria Sztuki im. Włodzimierza, Jerzego i Anny Kulczyckich (Galeria Sztuki na Kozińcu)

W Galerii Kobierców Wschodnich im. Włodzimierza, Jerzego i Anny Kulczyckich prace remontowo-konserwatorskie dobiegły już końca. Zakończono ostatnie działania związane z zagospodarowaniem terenu (nasadzenia roślin, montaż małej architektury oraz oświetlenia) oraz wykończeniem wnętrz (malowanie ścian, dostawa mebli, montaże osprzętu elektrycznego i oświetlenia). Budynek otwarto już na potrzeby siedziby naukowo-administracyjnej Muzeum Tatrzańskiego, nieczynna natomiast pozostaje Galeria: obecnie aranżowana jest wystawa kolekcji kobierców. Przygotowujemy także dla publicznego udostępnienia nasze biblioteczne zbiory.

W gmachu głównym trwają prace zewnętrzne w zakresie zagospodarowania terenu oraz elewacji (w tym układanie nawierzchni, montaż ogrodzenia i kamiennych schodów). Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe (malowanie ścian, montaż oświetlenia, układanie parkietów i in.).

Po rozstrzygniętym przetargu i podpisanej umowie w budynku Muzeum K. Makuszyńskiego trwają prace związane z wymianą konstrukcji dachu, wzmocnień balkonów i stropów a także przebudowa klatki schodowej, która ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w tym montaż windy). Prowadzone są także prace związane z instalacjami zewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną.

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wpisz szukane wyrażenie