Co nowego w muzeum?

PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Muzeum Tatrzańskie podjęło się realizacji prac remontowych w ramach dwóch projektów budowlano-konserwatorskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) Obiekty drewniane

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Projektem objęte były następujące filie Muzeum Tatrzańskiego:

  • Galeria Władysława Hasiora
  • Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba
  • Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza
  • Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje
  • Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze
  • Zagroda Sołtysów w Jurgowie

Bardzo miło jest nam poinformować, że prace remontowo-konserwatorskie zostały już zakończone we wszystkich obiektach.

We wszystkich filiach udostępnionych do zwiedzania zostały zamontowane aplikacje witające zawierające podstawowe informacje na temat aktualnej działalności Muzeum Tatrzańskiego. W każdej recepcji dostępne są audio-przewodniki w języku polskim i angielskim z opisem ekspozycji oraz informacjami o każdej filii.

W willi Koliba zamknięto ostatni etap aranżacji wystawy poświęconej Stanisławowi Witkiewiczowi oraz genezie stylu zakopiańskiego. Zaaranżowano sale wystaw czasowych w willi Oksza oraz w Galerii Władysława Hasiora. Przywrócono wystawę etnograficzną w wyremontowanej Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze – zapraszamy do zwiedzania.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2) Obiekty murowane

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Prace remontowo-konserwatorskie objęły następujące filie:

  • Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego
  • Muzeum Kornela Makuszyńskiego w willi Opolanka
  • Galeria Sztuki im. Włodzimierza, Jerzego i Anny Kulczyckich (Galeria Sztuki na Kozińcu)

Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10

Prace remontowo-konserwatorskie w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego objęły m.in. zaizolowanie fundamentów, odświeżenie elewacji, zaprojektowanie od nowa klatki schodowej wraz z windą, wykonanie nowych instalacji technicznych. Zadbano o odpowiadające charakterowi miejsca zagospodarowanie terenu oraz o iluminację elewacji, która podkreśla architektoniczne walory tego wyjątkowego obiektu – murowanicy w stylu zakopiańskim.

W zabytkowych wnętrzach poddano renowacji oryginalne drewniane odrzwia do sal wystaw stałych, starą klatkę schodową z kutymi barierkami; odtworzono kamienne ławy przy wejściu. Ciekawostką jest zachowany w świetnym stanie strop odcinkowy w salach konferencyjnych w piwnicy oraz preparat konserwatorski na 3. piętrze, który prezentuje oryginalną konstrukcję zrębową ściany.Stylistycznie ujednolicono przestrzeń recepcyjną z pozostałymi filiami muzeum.

W budynku pojawiły się pomieszczenia wystaw czasowych, przestrzeń na zaaranżowanie kawiarni, sale edukacyjno-konferencyjne. Zmodernizowano wystawy stałe: etnograficzną, geologiczną oraz przyrodniczą, m.in. renowacji poddano zabytkowe gabloty, przestawiono drewnianą chałupę, wykonano nowe dioramy.

Wszystkie prace przeprowadzane były z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz bezpieczeństwa przechowywania i prezentacji muzealiów.

 

Galeria Kobierców Wschodnich im. Włodzimierza, Jerzego i Anny Kulczyckich, Droga na Koziniec 8

Prace remontowo-konserwatorskie w Galerii Kobierców Wschodnich na Kozińcu objęły m.in. izolacje fundamentów, wzmocnienie konstrukcji, odświeżenie elewacji, renowację stolarki, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowych instalacji technicznych. Wszystkie prace przeprowadzane były z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. montaż windy). W zabytkowych wnętrzach zachowano zabytkową wannę J. Cyrankiewicza, parkiety, przepiękną sztukaterię na sufitach oraz oryginalne żyrandole.

Prace obejmowały również budynek gospodarczy, a także zagospodarowanie całego ogrodu i iluminację budynku, co podkreśliło architektoniczne walory willi.

Dzięki uzyskaniu nowej przestrzeni użytkowej w piwnicy i na poddaszu budynku możliwe było przeniesienie z gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego siedziby naukowo-administracyjnej, biblioteki i czytelni wraz z archiwami (naukowym i fotograficznym), a także magazynów. Kolekcja kobierców wschodnich – ze względów konserwatorskich udostępniana cyklicznie w 4 odsłonach – prezentowana jest na parterze w holu i czytelni oraz w holu na piętrze.

 

Muzeum Kornela Makuszyńskiego w willi Opolanka, ul. Tetmajera 15

Prace remontowo-konserwatorskie w willi Opolanka objęły m.in. zaizolowanie fundamentów, wzmocnienie konstrukcji, odświeżenie elewacji, wykonanie ocieplenia, renowację stolarki wraz z wykonaniem nowych skrzydeł zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego. Zmodernizowano instalacje techniczne. W celu dostosowania budynku do współczesnych norm poszerzono klatkę schodową oraz zamontowano windę. Zadbano o odpowiadające charakterowi miejsca zagospodarowanie terenu (nasadzenia roślin, montaż małej architektury oraz oświetlenia). Zaprojektowano recepcję, utrzymaną w jednym stylu z pozostałymi filiami muzeum.

W ramach prac wewnętrznych zmieniona została przestrzeń wystawy stałej: oprócz ponownego udostępnienia mieszkania Państwa Makuszyńskich na nowo zaaranżowano dwie sale pierwszego piętra. Powstały dodatkowe przestrzenie edukacyjne i wystawiennicze, zmodernizowano część magazynową w piwnicy. Wszystkie prace przeprowadzane były z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnym naciskiem na potrzeby najmłodszych użytkowników.

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wpisz szukane wyrażenie