Co nowego w muzeum?

W STRONĘ NOWEGO ZAKOPANEGO. Cykl spotkań z architektami

W STRONĘ NOWEGO ZAKOPANEGO. Cykl spotkań z architektami

Projekt „W stronę Nowego Zakopanego”, realizowany przez Muzeum Tatrzańskie, to próba analizy krajobrazu kulturowego stolicy Tatr oraz poddanie go krytycznej refleksji. Chcemy spojrzeć na zakopiańską kulturę i tradycję z perspektywy odbiorcy XXI wieku, jako na zbiór inspiracji, ale też mitów i problemów, które wymagają przepracowania.

Naszym celem jest odpowiedź na pytanie, jak spuścizna XX-wiecznej kultury i historii Podhala, na którą składają się m.in. pierwszy polski styl narodowy oraz dorobek kolonii artystycznej, może zostać twórczo podjęta i przetworzona w celu wykreowania Zakopanego na nowe centrum żywej kultury artystycznej i architektonicznej Polski.

Projekt jest przewidziany jako kilkuletnie przedsięwzięcie badawczo-ekspozycyjne. W 2021 rozpoczynamy pierwszy etap prac – cykl spotkań z architektami współcześnie kształtującymi podhalański pejzaż oraz inwentaryzację sztuki obecnej w zakopiańskiej przestrzeni publicznej, co wydaje się być kluczowe ze względu na nieustanną transformację zakopiańskiego krajobrazu.

Projekt otwieramy spotkaniem z drem hab. Zbigniewem Moździerzem, który przedstawi historyczny kontekst kształtowania przestrzeni architektonicznej Zakopanego.

dr hab. Zbigniew Moździerz – historyk architektury, konserwator zabytków, główny specjalista Muzeum Tatrzańskiego ds. ochrony zabytków.

Kiedy: 9 września 2021, godz. 17:001
Miejsce: willa Oksza (ul. Zamoyskiego 25)

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

logo niepodległa, Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości

Wpisz szukane wyrażenie