Co nowego w muzeum?

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM DOKUMENTACJI DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM DOKUMENTACJI DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO

Bardzo miło jest nam poinformować, iż dobiegła końca realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pt. „Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego”. Już niedługo będziemy mogli się podzielić z Państwem efektami.

 

Celem projektu była przede wszystkim dokumentacja, ochrona i udostępnienie żywo istniejącej kultury Podtatrza w okresie od zakończenia II wojny światowej do współczesności. Praca nad projektem polegała na zebraniu już istniejących materiałów, uzupełnieniu ich dalszymi wywiadami i filmami będącymi świadectwami historii oraz na przygotowaniu ich w odpowiedniej postaci dostępnej dla wszystkich zainteresowanych kulturą Podtatrza.

 

Kultura współczesna jest przede wszystkim audiowizualna. Centrum dokumentacji wychodzi naprzeciw tej tendencji. Podstawowym źródłem niematerialnego dziedzictwa jest pamięć. Zapis tej pamięci jest konieczny dla trwania żywej tradycji. Ta żywa tradycja zaś, to fundamentalne odniesienie dla tworzenia społeczeństwa lokalnego i dla jego tożsamości.

Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego ma za zadanie także wzmocnienie roli Muzeum Tatrzańskiego, jego pozycji w procesie budowania tożsamości miasta i regionu oraz wspieranie jego rozwoju poprzez tworzenie jakościowej oferty turystyki kulturowej.

 

W ramach projektu “Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego” zrealizowano:

  • 30 kwerend u osób prywatnych i w instytucjach
  • 9 filmów poświęconych tradycji góralskiej: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Wesele, Chrzest, Pogrzeb, Muzyka, Taniec, Rzemiosło i życie codzienne
  • 5 esejów filmowych prezentujących istotne formy zakopiańskiego pt. „Zakopane. Codzienność”, „Zakopane Ludyczność”, „Tatry. Natura”, „Zakopane. Biografia”,  „Zakopane. Miasto” (wraz z tłumaczeniami na języki obce oraz audiodeskrypcją)
  • zdigitalizowano oraz przygotowano do ekspozycji muzealnej zbiór 50 archiwaliów wytypowanych podczas kwerend
  • zakupiono zbiór 100 cyfryzacji nagrań ze spotkań Związku Podhalan w Białej Izbie
  • przeprowadzono 60 wywiadów z osobami będącymi świadkami żywej tradycji zakopiańskiej
  • zakupiono prawa autorskie do 9208 utworów (fotografie, filmy, dokumenty związane z Tatrami i Zakopanem) oraz utworzono katalog tych zbiorów

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy i wsparciu Fundacji „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” (Kuba Szpilka, Piotr Mazik, Maciej Krupa).

 

Obok zespołu Muzeum Tatrzańskiego oraz Fundacji „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” w projekcie udział wzięli eksperci z dziedziny etnografii (dr hab. Zbigniew Benedyktowicz, Anna Kozak), historii sztuki,  i etnolodzy (dr Magdalena Kwiecińska) oraz filmowcy (Wojciech Majewski i Fundacja „Kręgi Sztuki”, Bartek Solik).

Już wkrótce podzielimy się z Państwem efektami projektu.

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europojskich Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego. Celem realizacji projektu jest stworzenie Zakopiańskiego Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego dokumentującego i udostępniającego żywo istniejącą kulturę Podtatrza w okresie od zakończenia 2 wojny światowej do wsółczesności. Dofinansowanie projektu z UE 500909,90 zł.

Wpisz szukane wyrażenie