Co nowego w muzeum?

ZAKUP DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM

ZAKUP DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM

Trudno jest zauważyć pracę osób zajmujących się konserwacją zabytków, rzemieślników i innych pracowników Muzeum. Odbiorca, czyli zwiedzający zauważa efekty końcowe, tj. wystawę, interesujące ekspozycje, wydane publikacje, itd.

Nie byłoby tego, gdyby nie praca osób „na zapleczach” muzeów. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatorów Muzeum – pracownie używają nowoczesnych urządzeń i narzędzi; tak jak w przypadku zrealizowanego projektu – służących do konserwacji bezcennych zabytków.

Muzeum Tatrzańskie im. Dr. Tytusa Chałubińskiego prezentuje zbiory liczące blisko 94 tys. okazów z różnych zbiorów: przyrodniczej, etnograficznej, historycznej i artystycznej. W celu ochrony tej unikatowej kolekcji Muzeum zatrudnia 4 wykwalifikowanych pracowników w Dziale Konserwacji. Do tej pory wszystkie te zbiory są konserwowane w ograniczonym zakresie w jednym niewielkim pomieszczeniu o wielofunkcyjnym charakterze.

Aktualnie Muzeum Tatrzańskie jest w fazie modernizacji swoich budynków, ekspozycji i magazynów w celu podniesienia standardów ekspozycji i przechowywania. W planach jest także stworzenie nowej pracowni konserwatorskiej w zmodernizowanym budynku – w willi Oksza. gdzie, będą pomieszczenia przeznaczone do działań edukacyjnych, a pracownia przeniesiona zostanie do pomieszczeń w willi Oksza.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania “Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” Muzeum Tatrzańskie uzyskało dotację w ramach programu “Wspieranie działań muzealnych”. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Projekt przewidywał zakup wielofunkcyjnych stanowisk pracy wraz z niezbędnym wyposażeniem czterech pomieszczeń: pokoju socjalnego, pracowni mokrej, suchej i pakowalni ze studio fotograficznym, służących do profilaktyki, zabezpieczania i pełnej konserwacji oraz dokumentacji prac konserwatorskich zróżnicowanych kategorii zbiorów: z drewna, metalu, ceramiki, papieru, malarstwa sztalugowego i tkanin.

Pracownia została wyposażona w m.in.: dygestorium chemiczne, mikropiaskarkę do oczyszczania zabytków metalowych, mikroskop stereoskopowy, skalpel parowy, stół niskociśnieniowy, umożliwiający prowadzenie prac przy konserwacji malarstwa i papieru; kontrolery klimatu, rejestrator temperatury i wilgotności; lampy imitujące światło dzienne, do doświetlania stanowiska pracy. Poza tym niezbędne wyposażenie pracowni takie jak: szafy do przechowywania materiałów stoły robocze, krzesła etc.

Nowa pracownia będzie gotowa na kolejne wyzwania związane z ochroną tatrzańskiego dziedzictwa w roku 2020.

 

Wpisz szukane wyrażenie