Co nowego w muzeum?

Zaproszenie na konferencję „Czytane, pisane, oglądane. Tatry w literaturze”

Zaproszenie na konferencję „Czytane, pisane, oglądane. Tatry w literaturze”

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Czytane, pisane, oglądane. Tatry w literaturze”, która odbędzie się w dniach 22–24 listopada 2023 w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Czy można opisać Tatry – a nawet napisać je na nowo?

Zygmunt Vogel, autor pierwszej panoramy Tatr od strony polskiej (północnej) najprawdopodobniej nigdy w tych górach nie gościł – znał je m.in. z opisów Stanisława Staszica. Od kiedy istnieje słowo, pośredniczy ono w doświadczaniu krajobrazu. Literatura zawsze była – i jest – możliwością wyobrażonego świata, często kotwiczyła swoje potencjały inspiracji właśnie w Tatrach.

Marzenie wędrowania po górach jest naszym wspólnym doświadczeniem, które można odnaleźć w literaturze dawnej i współczesnej, a krańcowość doznań związanych z surowością natury i jej pięknem uzyskiwała zróżnicowane formy reprezentacji.

Przyjrzymy się tym zagadnieniom wspólnie, wspinając się po ścieżkach czujnej interpretacji twórczej, dyskutując i szukając inspiracji do nowego odczytania Tatr i literatury tatrzańskiej.

W sposób szczególny interesują nas poniższe tematy:

• wędrówka z mapą Tatr i bez mapy,
• krańcowość krajobrazu górskiego – zaświatów,
• doświadczenie geografii duchowej w Tatrach,
• doświadczenie piękna, skali i surowości natury górskiej,
• człowiek jako intruz – Tatry a cywilizacja,
• utopijne i awangardowe inspiracje pejzażem tatrzańskim.

Zapraszamy do przesyłania propozycji tematów wystąpień o charakterze krytycznoliterackim, kulturoznawczym i filozoficznym, wraz z listą źródeł literackich, które będą towarzyszyć wystąpieniom konferencyjnym. Czekamy w szczególności na oryginalne odczytania tekstów literackich, rozszerzające ich interpretacje na pytania kluczowe dla współczesności.

Prosimy również o krótką notę biograficzną, zawierającą informację o Państwa zainteresowaniach badawczych.

Na zgłoszenia czekamy do 7 maja 2023: literatura [małpa] muzeumtatrzanskie.pl

O zakwalifikowaniu nadesłanych tematów poinformujemy do 26 maja 2023.

Pragniemy, by nasza konferencja miała charakter dyskusyjny, umożliwiając niespieszne, refleksyjne zatrzymanie się nad poruszanymi zagadnieniami. Na wystąpienia przeznaczone będzie po 15 minut, po każdej sesji odbędzie się dyskusja moderowana.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Publikacje pokonferencyjne zamierzamy wydać w „Roczniku Podhalańskim”.

Organizator:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, www.muzeumtatrzanskie.pl

Koordynatorki konferencji:

dr hab. Bianka Rolando
prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poetka, artystka sztuk wizualnych. Autorka książek poetyckich i teoretycznych z zakresu sztuki, w 2023 roku ukaże się jej książka Nasze Zakopane (wyd. BOSZ). Zajmuje się badaniem relacji sztuki i literatury.

dr Kinga Nędza-Sikoniowska
koordynatorka Muzeum Kornela Makuszyńskiego, filii Muzeum Tatrzańskiego. Bada kulturę miast XX wieku i jej związki z nowoczesnością. Autorka książki Nowoczesne. O syberyjskich miastach okresu radzieckiego (wyd. WUJ, 2021).

 

Fotografia Kornela Makuszyńskiego ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

Wpisz szukane wyrażenie