Co nowego w muzeum?

Zbiór Elżbiety i Andrzeja Petrykowskich

Zbiór Elżbiety i Andrzeja Petrykowskich

Muzeum Tatrzańskie otrzymało niezwykły dar: Zbiór Elżbiety i Andrzeja Petrykowskich.

Pan Andrzej Petrykowski przekazał na rzecz Muzeum swoje zbiory tatrzańskie, pieczołowicie gromadzone wraz z żoną przez większą część życia. Wśród nich znajdują się:

  • 17 tys. pocztówek tatrzańskich z lat 1894 – 2015, a także albumy do pocztówek i albumiki wydawnicze pocztówek
  • wycinki z czasopism (m.in. „Przyjaciel Ludu”, „Tygodnik Ilustrowany”) zawierające m.in. pierwodruk „Na Przełęczy” z lat 1889-1890
  • wyroby pamiątkarskie (pudełka, talerze, ramki do fotografii, opakowanie „Czekolady Tatrzańskiej” i „Mydła Tatrzańskiego” z początku XX w.)
  • książki, w tym bardzo cenne publikacje: Albrecht von Sydow, Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch die Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den Central-Karpathen (1830); Georgii Wahlenberg, Flora Carpatorum Principalium (1814); 6. wydanie Przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic Walerego Eljasza Radzikowskiego z 1900 roku z dodatkiem dla świeżych nabywców przewodnika z 1 marca 1903 roku; Zielnik Tatrzański
  • fotografie Tatr i Zakopanego z lat 1979 – 2015
  • dzienniki darczyńców.

Otrzymane eksponaty znacznie wzbogacą zbiory biblioteczne i zbiory grafiki naszego Muzeum.

Dziękujemy serdecznie Panu Andrzejowi Petrykowskiemu za niezwykły dar serca!
Dziękujemy też Panu Zbigniewowi Ładyginowi za pomoc przy pozyskaniu zbioru.

Wpisz szukane wyrażenie