Co nowego w muzeum?

Zmiana Władz w Muzeum Tatrzańskim

Zmiana Władz w Muzeum Tatrzańskim

Po 10 latach intensywnej pracy dla Muzeum Tatrzańskiego na emeryturę przechodzi Anna Wende Surmiak – dotychczasowa dyrektorka instytucji. Za jej dwóch kadencji Muzeum stało się instytucją o randze narodowej, współprowadzoną przez Marszałka Województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z jej inicjatywy przeprowadzone zostały remonty konserwatorskie 9 zabytkowych filii muzealnych, wraz z rearanżację wystaw stałych, Muzeum nabyło własność dwóch nowych budynków: Dworu w Łopusznej i budynku Palace, a w perspektywie są kolejne nabytki i inwestycje. Zrealizowano również liczne projekty merytoryczne, wystawiano wspaniałe wystawy, zorganizowane zostały wydarzenia, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. W ostatnich latach Muzeum pozyskało ze środków zewnętrznych ponad 70 milionów złotych stając się bardzo aktywną i dynamicznie rozwijającą się instytucją muzealną w Polsce. Za podjęte wyzwania i osiągnięte rezultaty Anna Wende – Surmiak została odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Od 31 października 2022 roku Panią Annę Wende Surmiak zastąpi jej dotychczasowy zastępca – Michał Murzyn.

Wpisz szukane wyrażenie