Co nowego w muzeum?

Inkarnacje Stylu Zakopiańskiego

Inkarnacje Stylu Zakopiańskiego

Inkarnacje Stylu Zakopiańskiego – konferencja w Muzeum Tatrzańskim w ramach projektu „Nowe Zakopane 2022”

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zaprasza na konferencję popularnonaukową, która odbędzie się 22 października 2022 (sobota) w gmachu głównym Muzeum, przy ulicy Krupówki 10 o godz. 9.00.

Jednodniowa sesja popularnonaukowa poświęcona tradycji stylu zakopiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego kolejnych inkarnacji w XX i XXI wieku.

Zeszłoroczny projekt „W stronę Nowego Zakopanego” cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności i zgromadził grono zainteresowanych rozwojem Zakopanego osób, które pragną dyskutować i działać na rzecz poprawy jakości przestrzeni stolicy Tatr. W obecnym roku kontynuujemy ten ważny projekt badawczy. Spotkania z praktykującymi architektami w 2021 roku dały przyczynek do rozważań o Stanisławie Witkiewiczu i tradycji stylu przez niego wykreowanego oraz jego odziaływania na współczesny wygląd Zakopanego. Unaoczniły również potrzebę poznawania dziedzictwa oraz dyskusji nad nim. W tym roku obchodzimy również 100. rocznicę otwarcia gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego dla publiczności, który był ostatnim projektem Stanisława Witkiewicza w stylu zakopiańskim. Sesja popularnonaukowa doskonale wpisuje się w muzealny jubileusz.

Problematyka konferencji oscylować będzie wokół różnych obliczy stylu zakopiańskiego na przestrzeni lat. Pierwszy styl narodowy, który pod koniec XIX i na początku XX wieku rozpowszechnił się nie tylko na Podhalu, oddziaływał również na wiele miejsc w dawnej Rzeczypospolitej. Wywarł duży wpływ na rzesze artystów współczesnych Witkiewiczowi seniorowi, ale również tych spoglądających na to zjawisko z perspektywy kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Styl zakopiański inspiruje oraz rezonuje we współczesności, nie tylko w architekturze, czy też rzemiośle artystycznym, ale również w szeroko pojętej przestrzeni miasta. Wernakularyzm stylu zakopiańskiego  tworzy charakterystyczną aurę Zakopanego, która zmieniała się na przestrzeni lat. Z perspektywy ponad stuletniego odziaływania idei Stanisława Witkiewicza warto przyjrzeć się współczesnym realizacjom architektonicznym w tym mieście. Poznając różne oblicza stylu zakopiańskiego w miejskiej tkance można lepiej zrozumieć i zdiagnozować zjawiska i problemy tej podtatrzańskiej miejscowości. Na sesji zostaną również poruszone zagadnienia konserwatorskie, takie jak ochrona i restaurowanie, czy też adaptacja architektury drewnianej na cele współczesne. Po wygłoszeniu referatów zaproszonych specjalistów odbędzie się dyskusja, w której prelegenci z publicznością będą rozmawiać o kolejnych inkarnacjach stylu zakopiańskiego oraz o współczesnej stolicy Tatr. Sesja popularnonaukowa jest częścią projektu „Nowe Zakopane 2022”.

 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie promocja czasopisma naukowego „Artifex Novus” o tematyce „Zakopane – historia, kultura i sztuka”.

Nowe Zakopane 2022 sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa" na lata 2017-2022

Wpisz szukane wyrażenie