IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYRODNICZA POGRANICZA POLSKO – CZESKO – SŁOWACKIEGO – zapisy

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYRODNICZA POGRANICZA POLSKO – CZESKO – SŁOWACKIEGO
1-2 Październik 2022

Miejsce : Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego

Krupówki 10, 34-500, Zakopane

To już druga konferencja „Pogranicza” organizowana w murach Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Pierwsza odbyła się aż cztery lata temu, a w kolejnych spotkaniach przeszkodziła nam pandemia. Choć straconego czasu nie da się odrobić, to mamy nadzieję że nasze kolejne spotkanie będzie dużo bardziej owocne, ponieważ przez cztery sezony mogło się dużo wydarzyć. Liczymy na obecność zarówno stałych bywalców jaki i nowych przyrodników. Nasza konferencja tradycyjnie jest otwarta zarówno dla profesjonalistów jaki i mniej doświadczonych uczonych. Zapraszamy tez słuchaczy w każdym wieku, zainteresowanych służbowo lub osobiście tematyką przyrodniczą Karpat Zachodnich.

W czasie konferencji planujemy zarówno sesje referatowe jaki i posterowe. W czasie wystąpień planuje się trzy bloki tematyczne, botaniczny, geologiczny oraz zoologiczny. Dopuszczone są też wystąpienia dotyczące historii nauk oraz ekologii i ochrony środowiska.

 

Opłata konferencyjna

120 zł (Koszt materiałów konferencyjnych, obiadu, kolacji oraz przerw kawowych).

Opłatę proszę kierować na konto bankowe,

Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego

Kościeliska 18, 34-500 Zakopane

IBAN : PL29 1240 5165 1111 0010 9970 3661

Z dopiskiem – opłata konferencyjna – nazwisko

 

Proponowane noclegi

Wersja budżetowa: http://www.zce.zakopane.eu/noclegi.html

 

Terminy

Termin nadsyłania abstraktów – 12 września 2022

Termin wpływu opłaty konferencyjnej – 16 września 2022

 

Komitet Naukowy

dr Marcin Warchałowski (Muzeum Tatrzańskie)

dr Jan Cichocki (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Andrzej Tyc (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Krzysztof Piksa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Zbigniew Wójcik

dr hab. Rusłan Sałamatin (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Ludovit Kocian (emerytowany profesor Uniwersytetu w Bratysławie)

dr hab. Kamilla Pawłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Gaździcki (PAN)

 

Organizatorzy

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego

Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego

Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodników

Stowarzyszenie Dziewięćsił z Lipowej

Wpisz szukane wyrażenie