Co nowego w muzeum?

TRZECIA LEKCJA Z KOLEKCJI

TRZECIA LEKCJA Z KOLEKCJI

W BLISKOŚCI. KOSMOS – za nami wernisaż wystawy

W sobotę 15 czerwca, w Galerii Władysław Hasiora, otworzyliśmy kolejną z cyklu wystaw LEKCJE Z KOLEKCJI. UBIORY LUDOWE W ZBIORACH MUZEUM TATRZAŃSKIEGO.

Wydarzenie otworzył dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn wraz z artystką Małgorzatą Markiewicz, kuratorką wystawy Julitą Dembowską oraz Anną Kozak – kierowniczką działu etnografii i pomysłodawczynią wydarzenia muzealnego LEKCJE Z KOLEKCJI.

Na wystawie „W BLISKOŚCI. KOSMOS” Małgorzata Markiewicz zaprezentowała efekt swych działań artystycznych, do których zaprosiła również miejscowych artystów i rzemieślników. Artystka rozpoczęła tworzenie ekspozycji odnoszącej się do muzealnego zasobu etnograficznego w marcu tego roku. Przez kilka miesięcy mogliśmy obserwować, jak przygotowywała prace, dla których inspiracją stała się kolekcja ubioru ludowego zgromadzonego w Muzeum Tatrzańskim licząca niemal 2500 przedmiotów. Do swych przedsięwzięć wybrała elementy ludowych ubiorów z muzealnej kolekcji – chusty, pasterskie kapelusze impregnowane łojem, sukienną torbę pasterską, służącą niekiedy również za okrycie. Artystka spojrzała na nie przede wszystkim jako na przedmioty pozostające w bliskości z człowiekiem i otaczającym go światem, a wykonane prace stały się elementami wykreowanego przez nią krajobrazu, który można oglądać na wystawie.

Dziękujemy za współpracę i pomoc: Marii Kin, Annie Sieczce i Marcinowi Rząsie.

Więcej informacji o wystawie znajduje się na stronie >> W BLISKOŚCI. KOSMOS

Wystawę można oglądać do 15 września 2024 r. w Galerii Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b.

Wpisz szukane wyrażenie