POSTĘPOWANIE ADM.263-3/2023 – „Kolumna reprograficzna wraz z wyposażeniem umożliwiająca cyfrową reprodukcję książek, czasopism, map, plakatów i innych dokumentów”

[20.11.2023] INFORMACJA dla Wykonawców

 

Zamawiający mając na względzie prowadzone od dnia 17.11.2023 r. prace serwisowe na platformie „e-zamówienia”, całkowitym odłączeniem platformy z użytkowania oraz generowanie przez platformę komunikatów o:
• możliwości zamieszczenia w postępowaniu jedynie 5 plików,
• nadmiernym przeciążeniu platformy
poniżej zamieszczamy wszystkie pliki które Zamawiający zamieścił na platformie e-zamówienia w dniu 17.11.2023 r. w tym ogłoszenie o zamówieniu oraz komplet formularzy (druków) dla Wykonawcy.

[17.11.2023] Ogłoszenie o POSTĘPOWANIU ADM.263-3/2023 – „Kolumna reprograficzna wraz z wyposażeniem umożliwiająca cyfrową reprodukcję książek, czasopism, map, plakatów i innych dokumentów”

Informacje na temat przetargu dotyczącego:

„Kolumna reprograficzna wraz z wyposażeniem umożliwiająca cyfrową reprodukcję książek, czasopism, map, plakatów i innych dokumentów”

znajdują się na stronie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc22d197-856a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Wpisz szukane wyrażenie