OFERTA PRACY – Historyk

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: historyk

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

 

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – historia, archiwistyka lub nauki pokrewne;
 • Znajomość tematyki związanej z historią Podhala, Spisza i Orawy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
 • Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu Office;
 • Znajomość podstaw archiwistyki;
 • Sumienność, dokładność, samodzielność i odpowiedzialność

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych związanych z historią regionu, w szczególności związanej z okresem II wojny światowej;
 • Publikowanie i promowanie wyników badań, między innymi poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną (np. lekcje muzealne, odczyty, prezentacje audiowizualne, warsztaty) oraz poprzez publikacje;
 • Reprezentowanie Muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych i popularno-naukowych
 • Oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych;
 • Współpraca z mediami – prasą, radiem i TV;
 • Ewidencjonowanie dokumentacji związanej ze stanowiskiem;
 • Opracowywanie sprawozdań i planu pracy;
 • Gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad zbiorami historycznymi związanymi w szczególności z regionami Podhala, Spisza i Orawy oraz z Tatrami;
 • Sprawowanie merytorycznej opieki nad wszystkimi ekspozycjami, na których znajdują się muzealia wpisane do inwentarza muzealiów historycznych, depozytów i ksiąg pomocniczych Działu Historycznego
 • Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora, a nie będących w sprzeczności  z charakterem wykonywanej pracy;
 • Przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. oraz przepisów prawa obowiązujących w muzealnictwie

Warunki pracy

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • miejsce pracy: filie Muzeum Tatrzańskiego
 • wynagrodzenie:  od 5.000,00 zł  do 6.700,00 zł brutto w zależności od stażu pracy

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym Muzeum Tatrzańskiego,
34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko historyka” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl, w  terminie do dnia 27.12.2023 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpłynięcia ofert do Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 152 05.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 13.12.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie