OFERTA PRACY – Samodzielne Stanowisko ds. Historii

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

ogłasza nabór na samodzielne stanowisko ds. historii

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe; minimum stopień naukowy doktora habilitowanego z historii;
 • znajomość tematyki związanej z historią Polski i Europy w XX wieku udokumentowana dorobkiem naukowym (artykuły, książki/monografie);
 • znajomość języka obcego: angielski i/lub niemiecki;
 • dobra znajomość programów komputerowych, w tym pakietu Office;
 • komunikatywność, odporność na stres.

 

Wymagania dodatkowe

 • Uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach finansowania publicznego, w tym programów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej;
 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem/referatami związanymi z tematem historii Polski i Europy w XX wieku.

 

Zakres obowiązków

 • Opracowanie materiałów dotyczących historii Polski i Europy w XX wieku ze szczególnym ujęciem terenu dzisiejszej Małopolski, Podhala i Zakopanego oraz powiązań historycznych do koncepcji programowej działalności kulturalnej dla Muzeum Palace;
 • opracowanie materiałów do koncepcji scenariusza wystawy w Muzeum Palace związanych z historią Polski i Europy w XX wieku;
 • współtworzenie koncepcji scenariusza do wystawy w Muzeum Palace;
 • prace w zespole opracowującym wytyczne do scenariusza wystawy w Muzeum Palace zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • pozyskiwanie materiałów archiwalnych, dokumentów, przedmiotów, pamiątek związanych z tematyką związaną z historią Podhala, Spisza i Orawy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ok. 1918-1975;
 • udostępnienie źródeł, bibliografii i informacji na temat dokumentów związanych z historią Polski i Europy w XX wieku;
 • wykonywanie innych zadań związanych z przygotowaniem koncepcji programowej działalności kulturalnej i wytycznych do scenariusza wystawy Muzeum Palace.

 

Warunki pracy:

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane; telepraca/praca zdalna.

 

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę przy interesującym projekcie związanym z powstaniem nowego muzeum w Zakopanem;
 • pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie.

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny;
 • kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane
ul. Chałubińskiego 7 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl do dnia 22 czerwca 2020 roku do godziny 12.00

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Rozmowy z kandydatami mogą odbywać się zdalnie przez uzgodniony komunikator. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po ogłoszeniu o wyborze lub ogłoszeniu o braku wyboru pracownika.

 

Zakopane, 17.06.2020 r.

 


PLIKI DO POBRANIA:

Oferta_historyk_VI 2020.pdf


Wpisz szukane wyrażenie