OFERTA PRACY – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
zatrudni:  specjalistę ds. zamówień publicznych

do projektu: Muzeum Palace

na 1/2 etatu czasu pracy.

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku obejmować będzie:

 1. obsługa zamówień publicznych, w tym zamówień udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ww. ustaw, w tym:
 • sporządzanie planów, ewidencji i sprawozdań zamówień,
 • rekomendacja trybów udzielania zamówień, kontrasygnowanie wniosków o udzielenie zamówienia i kopii zobowiązań na dowód ich poprawności pod względem zastosowanego trybu,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z postępowaniami, w szczególności ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów pism i decyzji oraz protokołów,
 • obsługa postępowań o udzielenie zamówienia we współpracy z osobami realizującymi postępowanie po stronie Zleceniodawcy,
 • udział w pracach komisji przetargowych, w postępowaniach w których istnieje obowiązek powołania komisji,
 • przygotowanie odpowiedzi na wnoszone środki ochrony prawnej.
 1. obsługa prawna Zleceniodawcy m.in. w zakresie PZP, w tym:
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i regulacji wewnętrznych,
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych., okresowe raportowanie.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw związanych z zapisami Ustawy Zamówień Publicznych (dalej UZP), preferowane doświadczenie w inwestycjach w sektorze kultury oraz  projektach współfinansowanych ze środków EFRR.
 • znajomość problematyki UZP oraz mile widziana znajomość procedur budowlanych, prawa budowlanego, obiektów zabytkowych.
 • wysokie standardy etyczno-moralne,
 • zdolność do samodzielnego organizowania, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Chałubińskiego 7, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w terminie do dnia 16 lipca 2020 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zakopane, 10.07.2020

 


PLIKI DO POBRANIA

Spec. ds. zamówień publicznych_Palace_oferta pracy_VII 2020.pdf


Wpisz szukane wyrażenie