OFERTA PRACY – Stanowisko ds. gospodarczo-technicznych

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarczo-technicznych

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

 

 Wymagania

 • Wykształcenie średnie;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dobra kondycja fizyczna;
 • Sumienność, dokładność, samodzielność i odpowiedzialność, a także dobra organizacja pracy;
 • Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • Konserwacja urządzeń, sprzętów i wykonywanie drobnych napraw;
 • Wykonywanie drobnych prac remontowych;
 • Dbanie o majątek Muzeum;
 • Dbałość o porządek i czystość wewnątrz i wokół budynków Muzeum Tatrzańskiego, w tym m. in. sprzątanie obejścia budynków, zamiatanie liści, itp.;
 • Dbałość o porządek i ład wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego w okresie zimowym (m. in. odśnieżanie posesji i chodników, usuwanie oblodzeń, itp.);
 • Utrzymanie zieleni wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego (m. in. koszenie trawników, plewienie, itp.);
 • Prace transportowe i ;
 • Prowadzenie samochodu służbowego zgodnie z poleceniami pracodawcy;
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę, a nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem;
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i obowiązujących w muzealnictwie.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych pozostających w zgodzie z zajmowanym stanowiskiem

Warunki pracy

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • miejsce pracy: filie Muzeum Tatrzańskiego oraz praca w terenie
 • wynagrodzenie:  od 4.300,00 zł  do 5.200,00 zł brutto w zależności od stażu pracy

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym Muzeum Tatrzańskiego,
34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. gospodarczo-technicznych” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl, w  terminie do dnia 27.12.2023 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpłynięcia ofert do Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 152 05.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 13.12.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie