OFERTA PRACY – Stanowisko ds. wsparcia organizacji wydarzeń

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: ds. wsparcia organizacji wydarzeń

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

 

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu Office;
 • Sumienność, dokładność, samodzielność i odpowiedzialność;
 • Odporność na stres;
 • Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • Wsparcie organizacji wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem jest Muzeum Tatrzańskie, we współpracy z działami Muzeum;
 • Koordynowanie i organizowanie wydarzeń w Muzeum, w tym wystaw czasowych;
 • Zarządzanie kalendarzem wydarzeń;
 • Koordynacja i organizacja produkcji wystaw;
 • Nadzór nad realizowanymi wydarzeniami i ich harmonogramem;
 • Poszukiwanie i monitorowanie ogłaszanych konkursów, naborów, itp. na dofinansowanie działalności realizowanej przez Muzeum;
 • Archiwizacja prowadzonej działalności;
 • Opracowywanie wniosków finansowych, kosztorysów i preliminiarzy wydatków oraz planów zakupu środków niezbędnych do realizacji zadań oraz bezpośrednie kontrolowanie zgodności z nim wydatkowania środków;
 • Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz regulaminów obowiązujących w Muzeum;
 • Współpraca z działami Muzeum Tatrzańskiego przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność muzealną;
 • Opracowywanie samodzielnie, bądź we współpracy z działami, wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zewnętrzne (publiczne lub prywatne) na działalność muzealną;
 • Współpraca z działami Muzeum Tatrzańskiego przy realizacji i rozliczaniu dotacji zewnętrznych na działalność muzealną, a także nadzór nad projektami, w szczególności nad terminami wynikającymi z dofinansowań;
 • Przygotowywanie samodzielnie lub wraz z działami Muzeum dokumentacji w zakresie niezbędnym do sporządzania aplikacji o dofinansowanie projektów;
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję, a nie będących w sprzeczności z Kodeksem Pracy.

Warunki pracy

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • miejsce pracy: filie Muzeum Tatrzańskiego oraz praca w terenie
 • wynagrodzenie:  od 5.000,00 zł  do 6.000,00 zł brutto w zależności od stażu pracy

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym Muzeum Tatrzańskiego,
34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. wsparcia organizacji wydarzeń” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl, w  terminie do dnia 27.12.2023 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpłynięcia ofert do Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 152 05.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 13.12.2023 r.

 

Wpisz szukane wyrażenie