Informacje o dostępności – Galeria Władysława Hasiora

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Budynek nie jest wyposażony w windę, przez co osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą
samodzielnie dostać się wyłącznie do hallu wejściowego. Korzystanie z pozostałych
pomieszczeń ekspozycyjnych, sanitarnych, edukacyjnych oraz konferencyjnych wymaga użycia schodołazu.

PRZESTRZEŃ PRZED BUDYNKIEM
BRAMA WJAZDOWA I MIEJSCA PARKINGOWE

Teren na którym zlokalizowany jest budynek jest częściowo ogrodzony, z wyznaczonym
chodnikiem dla ruchu pieszego wzdłuż budynku i podjazdem (bez poręczy i spocznika)
do wejścia głównego. Od drogi (z tyłu budynku) wchodzi i wjeżdża się do budynku przez bramę otwartą w czasie godzin pracy Muzeum. Za budynkiem, znajduje się plac parkingowy pokryty utwardzoną nawierzchnią żwirową, na którym mogą zaparkować samochody (wyznaczone jest, przy pomocy znaku pionowego, jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością); z placu do wejścia głównego prowadzi chodnik wyłożony kamienną kostką. Wejście główne znajduje się z przodu budynku. Drzwi wejściowe do budynku są
dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Drzwi wejściowe nie mają progu. Przed wejściem nie jest zachowana przestrzeń manewrowa o minimalnych wymiarach 150×150 cm.

 

STREFA WEJŚCIA, KORYTARZE, SCHODY

Tuż za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, w którym jest zachowana powierzchnia
manewrowa o wymiarach 150×150 cm. Na podłodze umieszczona jest wycieraczka- zlicowana z podłogą, na której umieszczona została wycieraczka wyposażona w oczka bez pochyłych krawędzi. Po prawej stronie od wejścia znajduje się info kiosk, którego ekran dotykowy umieszczony jest na wysokości powyżej 120 cm. W następnych dwuskrzydłowych drzwiach znajduje się niski próg (o wysokości mniejszej niż 2 cm). W przestrzeni wejścia, która znajduje się za nimi, położona jest wycieraczka z pochyłymi krawędziami, która nie jest przymocowana do podłoża i nie jest zlicowana z podłogą.
Drzwi wejściowe prowadzą na parter budynku. Po prawej stronie w strefie wejścia znajduje
się kasa/sklepik z wysoką ladą, po lewej stronie wejście do szatni oraz na wyższe kondygnacje. Na wprost jest wejście do przestrzeni ekspozycyjnej.
Kasa/sklepik oraz szatnia oznaczone są, umieszonymi prostopadle do ściany (prawidłowy
sposób umieszczenia) piktogramami, półprzezroczystymi, utrzymanymi w kolorystyce
nawiązującej do otoczenia, przez to są mało widoczne i czytelne, a tym samym nie
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchu łatwo dostępna jest wyłącznie przestrzeń strefy wejścia oraz niewielka część galerii zlokalizowana na parterze. Ze względu na brak windy i liczne schody, pozostałe przestrzenie wymagają użycia schodołazu.

SZATNIA

Funkcję samoobsługowej szatni pełni przestrzeń zlokalizowana po lewej stronie od wejścia,
nie wydzielona drzwiami. W szatni znajdują się haczyki zamontowane na ścianie na dwóch
wysokościach, po lewej stronie od wejścia. Rozmieszczenie haczyków na dwóch różnych
wysokościach, umożliwia samodzielne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku
lub osobom niskiego wzrostu. Haczyki w szatni nie są wyposażone w numerki. W szatni
wydzielona jest także przestrzeń na szafki depozytowe Aby z nich skorzystać należy jednak
pokonać trzy schody – przestrzeń jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
Wysokość szafek jest zróżnicowana co pozwala na korzystanie z nich osobom niskiego wzrostu. W pomieszczeniu nie jest zachowana powierzchnia manewrowa o wymiarach nie mniejszych niż 150 cm x 150 cm.

FUNKCJA SANITARNA

Pomieszczenie sanitarne (jedno pomieszczenie będące jednocześnie pomieszczeniem
dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu), znajduje się na poziomie
piwnicy. Droga dojścia do toalety prowadzi od strefy wejścia, przez przestrzeń ekspozycyjną,
wymaga pokonania dwóch poziomów stopni przedzielonych salą wystawienniczą, schody nie
są wyposażone w balustrady, ani w podnośniki.
Toaleta nie jest oznaczona właściwym piktogramem. Aby wejść do toalety należy wejść przez
jednoskrzydłowe drzwi, bez progu, do pomieszczenia w którym z lewej strony jest wyjście
ewakuacyjne, na wprost wejście właściwe do toalety. Pomieszczenie przejściowe posiada
niezbędną przestrzeń manewrową o wymiarach 150×150 cm.
Pomieszczenie toalety posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
powierzchnie manewrową nie mniejszą niż 150×150 cm, pochwyty po lewej i prawej stronie
odpowiednio przystosowanej muszli klozetowej oraz umywalki, lustro zamontowane
na właściwej wysokości, baterię lekarską. Suszarka do rąk zamontowana jest na wysokości
powyżej 120 cm. Pomieszczenie nie jest wyposażone w przewijak dla małych dzieci, ani w przewijak dla dorosłych.

FUNKCJA EKSPOZYCYJNA

Przestrzenie wystawiennicze (sale ekspozycyjne), na których prezentowana jest wystawa stała znajdują się na każdej kondygnacji Galerii. W przestrzeni wystawienniczej prezentowane są projekcje multimedialne, obiekty płaskie tj. obrazy i zdjęcia, obiekty przestrzenne (w tym wielkogabarytowe) – eksponaty posadowione na mobilnych postumentach, rozstawionych nieregularnie w przestrzeni, w gablotach, ekspozytorach.
Wszystkie sale wystawiennicze połączone są ze sobą schodami: betonowymi lub drewnianymi, o zróżnicowanej szerokości, cześć z nich nie jest wyposażona w balustrady, cześć posiada metalowe okucia, część jest malowana farbami. Schody nie są wyposażone w podnośniki, oznaczenia kontrastowe i fakturowe. Podłogi w tej przestrzeni są bardzo zróżnicowane – jest to zarówno podłoga drewniana, marmurowa, pokryta wykładziną dywanową, jak i powierzchnie betonowe i lakierowane.

Trasa zwiedzania rozpoczyna się na parterze. W pierwszym pomieszczeniu, po prawej stronie, znajduje się podniesienie (dwa stopnie) stanowiące pierwszą salę ekspozycyjną. Podniesienie jest częściowo wyposażone w barierkę. Z poziomu parteru, bez konieczności pokonywania podniesienia, drewnianymi, lakierowanymi schodami bez balustrad, schodzi się do kolejnej sali wystawienniczej. Pomieszczeń to jest wysokie i łączy ze sobą kondygnacje. Znajdują się tutaj obiekty wielkogabarytowe, dla prezentacji których, na niskich postumentach zostały zainstalowane tafle lustrzane. Do kolejnej przestrzeni prowadzą drewniane, malowane schody bez balustrad. W przestrzeni tej prezentowane są projekcje multimedialne, znajdują się siedziska bez oparć i podłokietników. Z tego pomieszczenia wchodzi się na pierwsze piętro (początkowo schody betonowe bez balustrad, następnie drewniane z balustradami), gdzie z klatki schodowej, drzwi po prawej stronie prowadzą do przestrzeni wystaw czasowych.

W pomieszczeniu tym znajduje się podwyższenie z wejściem po trzech schodach, podwyższenie nie ma balustrady. Podwyższenie nie jest wyposażone w podnośnik. Z klatki schodowej, wchodzi się na kolejną kondygnację (schody drewniane z okuciami, z balustradą), gdzie po prawej stronie jest wejście do Sali konferencyjnej/przestrzeni edukacyjnej. Na tej samej kondygnacji, wejście po lewej stronie, drzwi o szerokości 70 cm, znajduje się wejście na salę ekspozycyjną. Drzwi prowadzą na antresolę, która ma szerokości 100 cm i prowadzi nad salą wystawienniczą (zlokalizowaną na poziomie piwnicy) umożliwiając podziwianie obiektów wielkogabarytowych. Antresola prowadzi do sali wystawienniczej, a dalej do klatki schodowej, skąd jest wejście do pomieszczeń biurowych oraz zejście schodami drewnianymi, malowanymi z balustradą, na poziom parteru (bezpośrednio do strefy wejścia).
Ekspozycja wyposażona jest w audioprzewodnik możliwy do wypożyczenia za dodatkową
opłatą w kasie.

FUNKCJA EDUKACYJNA/KONFERENCYJNA

W Galerii Hasiora znajduje się sala konferencyjna. Drzwi prowadzące do tego pomieszczenia
znajdują się na klatce schodowej na drugiej kondygnacji i mają szerokość 80 cm.
W pomieszczeniu, znajduje się podwyższenie (o szerokości około 2,5 m) bez balustrad, na
które prowadzą dwa wejścia po trzy schody (wysokość podwyższenia około 50 cm).
Podwyższenie nie jest wyposażone w podnośnik. Sala wyposażona jest m.in. w ekran
i projektor, system przesuwnych ścianek, bez listew podłogowych. Wyposażenie nie jest stałe, aranżacja przestrzeni zależy od realizowanego projektu/ wydarzenia.
Ze względu na lokalizację przestrzeni na drugiej kondygnacji w budynku bez windy, przestrzeń jest trudno dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Wpisz szukane wyrażenie