Informacje o dostępności – Gmach Główny

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Trzypiętrowy budynek Gmachu Głównego podzielony jest na następujące funkcje: ekspozycyjna, edukacyjna, sanitarna, komunikacyjna, rekreacyjna. Rozkład funkcji przedstawionych powyżej w przestrzeni całego obiektu kształtuje się następująco:

PRZYZIEMIE – w części przyziemia zlokalizowane jest wejście dla osób z niepełnosprawnościami; są tam umiejscowione pomieszczenia związane z funkcją edukacyjną (dwie sale do prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów, organizacji konferencji), toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz toalety niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i szatnie. Z poziomu przyziemia do wyższych kondygnacji można przedostać się za pomocą klatki schodowej wiodącej do poziomu trzeciego piętra oraz windy.

PARTER – parter wraz z przestronnym hallem (z kasą i sklepikiem) stanowi strefę reprezentacyjną Muzeum. Na poziomie głównego hallu dla zwiedzających dostępna jest przestrzeń ekspozycyjna o powierzchni ponad 200 m2, dwie klatki schodowe oraz winda.

I PIĘTRO – na poziomie pierwszego piętra znajdują się dwie sale ekspozycyjne, klatki schodowe oraz winda.

II PIĘTRO – na drugim piętrze dla zwiedzających dostępna jest sala ekspozycyjna wystaw czasowych, dwie toalety (niedostoswane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), winda, klatka schodowa.

III PIĘTRO – ostatnie piętro jest wyłączone dla ruchu zwiedzających – znajdują się w nim pomieszczenia biurowe, toalety, pomieszczenie socjalne oraz część magazynowa.

Przestrzeń przed budynkiem

Dojazd do Muzeum prowadzi ulicą wyłączoną z ruchu (ul. Krupówki). Obowiązują na niej zezwolenia wydane przez Urząd Miasta Zakopane. Z tego względu parking przed muzeum jest dostępny tylko dla samochodów służbowych i prywatnych, należących do pracowników instytucji. Z racji ograniczonych możliwości dojazdu nie ma też wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Strefa wejścia

Wejście do budynku odbywa się schodami (8 stopni) umieszczonymi w centralnej części frontowej części budynku. Schody prowadzą na parter budynku. Z hallu dostępne są sale ekspozycyjne na parterze oraz winda. Z hallu, schodami można zejść do szatni i sal edukacyjnych/konferencyjnych. Trasę tę można także pokonać windą, która prowadzi również na wyższe kondygnacje.

Wejście dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane jest po prawej stronie od wejścia głównego we frontowej części budynku i prowadzi do przyziemia. Dla zniwelowania różnicy pomiędzy wejście a poziomem przyziemia o wysokości około 50 cm, wewnątrz budynku zaprojektowano platformę hydrauliczną. Przestrzeń manewrowa pomiędzy drzwiami a platformą hydrauliczną wynosi 150 x 150 cm i jest odpowiednia dla osób na wózkach.

Kasa/sklep

Kasa wraz z funkcją sklepu zlokalizowane są w centralnym miejscu przestronnego hallu wejściowego (mebel z ladą recepcyjną) – do hallu wchodzi się drzwiami wejścia głównego do Muzeum. Z boku hallu zlokalizowana jest winda oraz wejście na ekspozycję. Z sąsiadującego pomieszczenia można zejść do szatni. Przestrzeń manewrowa wokół lady jest wystarczająco duża dla osób poruszających się na wózkach.

Szatnia

Szatnia zlokalizowana jest w przyziemiu. Osoby, wchodzące do budynku wejściem dedykowanym dla osób z niepełnosprawnościami, po pokonaniu różnicy wysokości przy pomocy podnośnika, znajdą się na poziomie, na którym zlokalizowana jest szatnia. Odwiedzający wchodzący wejściem głównym po zakupie biletów, muszą kierować się w prawo i schodami zabiegowymi muszą zejść z parteru do przyziemia. Szatnia znajduje się lewej stronie po opuszczeniu pomieszczenia ze schodami i podnośnikiem.

Do pomieszczenia szatni prowadzą drzwi o szerokości 90 cm, a samo pomieszczenie dysponuje przestrzenią manewrową dla osób na wózkach (minimum 150 x 150 cm).

Winda

W Gmachu Głównym zaprojektowana została winda łącząca przyziemie z drugim piętrem – wszystkich kondygnacji dostępnych dla odwiedzających. Trzecie piętro, gdzie znajdują się wyłącznie pomieszczenia dla pracowników, nie jest obsługiwane przez windę.

 

FUNKCJA EKSPOZYCYJNA

Funkcja wystawiennicza zlokalizowana jest na parterze oraz dwóch kolejnych kondygnacjach gmachu głównego. Przestrzeń dla wystawy stałej stanowi parter oraz 1 piętro. Ekspozycja ma charakter narracyjny i pozwala na odkrywanie Zakopanego tropem pierwszych artystów, badaczy. Jest też swoistą wyprawą w góry i odkrywaniem przyrody tatrzańskiej. Są na niej prezentowane zbiory związane z historią Tatr, Podhala, Zakopanego i samego Muzeum, zbiory przyrodnicze, etnograficzne oraz zbiory sztuki. Wystawy czasowe odbywają się na drugim piętrze.

FUNKCJA SANITARNA

Toalety damskie i męskie są zlokalizowane w przyziemiu oraz na drugim piętrze. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchu znajduje się w przyziemiu (jedno pomieszczenie).

FUNKCJA EDUKACYJNA

W oparciu o ekspozycję stałą i wystawy czasowe, Muzeum prowadzi szereg działań służących upowszechnianiu wiedzy o historii, kulturze i przyrodzie regionu. Organizuje przedsięwzięcia wykorzystujące kreatywność zwiedzających, lekcje muzealne, konkursy, warsztaty dla studentów i środowisk akademickich, szkolenia i spotkania z młodzieżą oraz wykłady, projekcje filmowe, promocje wydawnictw i wystaw. Dwie sale edukacyjne umiejscowione są w przyziemiu i pełnią (wymiennie) funkcję sal konferencyjnych (w zależności od potrzeb Muzeum).

Wpisz szukane wyrażenie