Informacje o dostępności – Zagroda Korkoszów Czarna Góra

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PRZESTRZEŃ PRZED BUDYNKIEM
BRAMA WJAZDOWA I MIEJSCA PARKINGOWE

Teren na którym zlokalizowany jest budynek, usytułowany przy głównej drodze, z wyznaczonym chodnikiem dla ruchu pieszego. Od drogi głównej do budynku prowadzi stroma droga wewnętrza, usytuowana między ogrodzonym terenem wokół Zagrody.
Ze względu na duże nachylenie terenu, brak spoczników i poręczy, samodzielne pokonanie tego odcinka przez osoby z niepełnosprawnością ruchu jest niemożliwe. Nawierzchnia drogi jest gładka, żywiczna, przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość drogi zapewnia wymaganą przestrzeń potrzebną do minięcia się osób poruszających się na wózku, z innymi użytkownikami (np. rodziców z wózkami dziecięcymi). Przejście od drogi głównej do drogi wewnętrznej prowadzi przez metalową kratownicę pomostową (wielkość oczek ok. 4 cm) kanał odwadniający (o szerokości około 50 cm), kratka – nie jest zlicowana z nawierzchnią drogi wewnętrznej, nie jest też na stałe przymocowana do podłoża. Brak płynnego połączenia drogi wewnętrznej z kratką , może spowodować nagłe i niekontrolowane zatrzymanie się wózka, skutkujące wypadnięciem osoby z siedziska. Droga wewnętrzna prowadzi do niskiej, drewnianej, dwuskrzydłowej, otwartej w czasie godzin pracy Muzeum, bramki. Zaraz za bramką nawierzchnia zmienia się – jest pokryta kamieniem strukturalnym i kocimi łbami. Po drugiej stronie drogi, naprzeciw Zagrody, znajduje się nieutwardzony, nieoznakowany plac, na którym jest miejsce do zaparkowania maksymalnie czterech samochodów. Teren ten nie należy do Muzeum i nie jest przez niego dzierżawiony.
Przy drodze głównej znajdują się znaki kierunkowe prowadzące do Zagrody oraz bezpośrednio przy wejściu na drogę wewnętrzną – tablica informacyjna.

STREFA WEJŚCIA, GANEK, SCHODY

Za bramą znajduje się pochyła, nierówna i wyboista powierzchnia podwórka z nawierzchnią z kamienia o rożnej fakturze. Po prawej stronie usytuowana jest chałupa, z wejściem prowadzącym przez ganek, oraz wszystkie pomieszczenia gospodarcze, ułożone w kształt litery U z nierównymi ramionami. Po lewej stronie, na podwyższeniu znajduje się budynek administracji wraz z sanitariatami (kiedyś także zabudowanie gospodarcze). Na ganek prowadzą 3 nierówne schody (2 kamienne o wysokości 16 i 17 cm i jeden drewniany o wysokości 20 cm), bez balustrady, o szerokości ok 100 cm, bez podjazdu. Ganek otoczony jest płotem/balustradą, od drzwi, pod ścianą i wzdłuż balustrad ustawione są ławki bez oparć i podłokietników. Na ganku nie ma zachowanej powierzchni manewrowej o wymiarach 150×150 cm. Przed drzwiami ułożona jest wycieraczka z oczkami, bez pochyłych krawędzi, nie przymocowana do podłoża. Drzwi wejściowe do pierwszej izby są jednoskrzydłowe, drewniane, o szerokości około 90 cm.
Z podwórka możliwe jest wejście do pozostałych zabudowań gospodarczych Zagrody, w drzwiach i bramach każdego z nich znajdują się wysokie progi od 20 cm – do ponad 40 cm.
Pas nawierzchni wzdłuż ścian domu i zabudowań gospodarczych, szeroki na około 70 cm, pokryty jest kamieniem, który jest bardziej równy niż środek podwórka, jednak na ciągu tym ustawiono ławy do siedzenia, które uniemożliwiają jego wykorzystanie.

SZATNIA

W Zagrodzie Korkoszów nie ma pomieszczenia, które pełniłoby funkcję szatni.

Wpisz szukane wyrażenie