WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641. zm: Dz. U. z 2022 poz. 1700).
W przypadku wybrania opcji III.B.
Jeśli informacja ma dotyczyć obiektów ze zbiorów, należy w sposób jednoznaczny wskazać, o które obiekty chodzi (np. poprzez podanie ich numerów ewidencyjnych).
Określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług.
Jeśli dotyczy, podać jaka.
(wymagane)

Wpisz szukane wyrażenie