DR NAUK. BIOL. MARCIN WARCHAŁOWSKI

Marcin Warchałowski

ADIUNKT W DZIALE PRZYRODNICZYM
ZOOLOG (TERIOLOG), EKOLOG

dr nauk. biol. Marcin Warchałowski
tel. 18-20-152-05, wewn. 22

mwarchalowski@muzeumtatrzanskie.pl
przyroda@muzeumtatrzanskie.pl

LINKI

KARIERA

W latach 2010-2013 pracował w największym krajowym projekcie dotyczącym ochrony podkowca małego w Karpatach realizowanym przez stowarzyszenie ProNatura.

W 2014 roku był stypendystą Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Pracę doktorską pod tytułem „Uwarunkowania środowiskowe kształtujące populację podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) w Karpatach Zachodnich” obronił w 2020 roku.

Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń działających w rejonie Karpat: nieformalnego Stowarzyszenia Dziewięćsił, gdzie pełni rolę prezesa, Góreckiego Klubu Przyrodników, Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland.

Od 2017 roku pracuje w Dziale Przyrodniczym Muzeum Tatrzańskiego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Od 2018 redaktor tematyczny oraz sekretarz Rocznika Podhalańskiego.

Doktor Warchałowski jest autorem 43 publikacji naukowych z zakresu zoologii, ekologii oraz muzealnictwa, w tym 5 publikacji z listy filadelfijskiej w czasopismach Acta theriologica, North-Western Journal of Zoology, Nature Conservation, PlosOne.

Wykładowca na zajęciach „Problemowa prezentacja Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” prowadzonych dla studentów kierunku Podyplomowe studium muzeologiczne, na wydziale Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w Krakowie.

Zorganizowane wystawy autorskie:

 • „Rzadkie, Rzadsze, Najrzadsze”
 • „T jak Tytus. Opowieść o Królu Tatr” – https://muzeumtatrzanskie.pl/tjaktytus/
 • „Tajemnice tatrzańskich wypraw doktora Chałubińskiego”
 • plenerowej wystawy fotograficznej z okazji Roku Tytusa Chałubińskiego
 • “Nim słowiki i skowronki stracą głos i umilkną…”
 • Misie Niedźwiedzie W Zarysie”
 • “Torfowiska Kapsułą Czasu”
 • “Tatrzańskie Yeti”

 

Współautor wystaw:

 • „Schronisko dla wiedzy o Tatrach i Podhalu”

 

Projekty i zainteresowania badawcze:

 • Ssaki Karpat
 • Entomofauna Karpat

Wpisz szukane wyrażenie