OFERTA PRACY – Historyk

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: historyk do projektu pn. „Utworzenie Muzeum Palace”

 

Wymagania

• Wykształcenie wyższe kierunkowe – historia lub archiwistyka.
• Znajomość tematyki związanej z okresem międzywojnia, II wojny światowej oraz historii współczesnej na terenach Podhala, szczególnie wydarzeń związanych z Miastem Zakopane oraz pensjonatem „Palace”;
• Biegła znajomość języka angielskiego.
• Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu office, programów do obróbki dźwięku/video.
• Znajomość obsługi sprzętu audio-video, kamer, dyktafonów itp.
• Znajomość podstaw archiwistyki.
• Kandydat musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zleconych zadań.

 

Warunki pracy

• Rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa-zlecenie.
• Wymiar czasu pracy: pełny etat/na podstawie ewidencji przepracowanych godzin.
• Miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, możliwa praca w terenie, poza miejscem zamieszkania, możliwe wyjazdy i wizyty w instytucjach krajowych i zagranicznych.

Oferujemy

• Możliwość rozwoju zawodowego.
• Interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury.
• Stabilne zatrudnienie.

Wymagane dokumenty

• CV;
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
• klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy;
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Zakres obowiązków: tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem

Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Tworzenie archiwum historycznego Muzeum Tatrzańskiego dotyczącego terenu Podhala, Spiszu i Orawy, ze szczególnym uwzględnieniem Zakopanego w okresie od ok. 1918 do ok. 1970. W ramach pracy należy poszukiwać, waloryzować, a następnie pozyskiwać do zbiorów muzeum materiały, pamiątki, zdjęcia, dokumenty, notatki, przedmioty z tego okresu, itp., których wartość i znaczenie uzasadniają ich przyjęcie do zbiorów Muzealnych.
2) Pozyskanie dokumentacji z instytucji zewnętrznych, archiwów, bibliotek, itp., np. z Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej:
• budynku Palace w Zakopanem
• historii II wojny światowej na Podtatrzu
• Postaci związanych z Podtatrzem
• Oddziałów wojskowych i partyzanckich działających na terenie Podtatrza
• Okresu dwudziestolecia międzywojennego i okresu po II wojnie światowej do ok. lat 70. XX wieku.
3) Pozyskiwanie i analiza literatury dotyczącej II Wojny Światowej na Podtatrzu. Tworzenie zasobu bibliotecznego.
4) Tworzenie bazy danych, segregacja i opracowywanie pozyskanych materiałów na podstawie ustalonego systemu i sposobu archiwizacji.
5) Pozyskanie wywiadów, nagrań filmowych, skanów lub innych kopii materiałów dotyczących II RP i II WŚ
na Podtatrzu. Pozyskiwanie praw autorskich i praw do publikacji gromadzonych materiałów, o ile ich pozyskanie jest możliwe.
6) Uczestnictwo lub/i przeprowadzanie wywiadów ze świadkami wydarzeń w Zakopanem w okresie, o którym mowa w ust. 1. W ramach tego zadania należy zarejestrować rozmowę, a następnie zabezpieczyć nagranie na dyskach.
7) Zlecenie wykonywane będzie w wymiarze 1700 h w całym okresie, w trybie niestacjonarnym. Rozliczenie
i raportowanie wykonanych prac odbywać się będzie 1 raz w miesiącu w ustalony dzień.
8) Uczestnictwo w pracach nad wytycznymi do wystawy
9) Wykonywanie innych zadań związanych pozyskaniem i opracowywaniem materiałów i informacji związanych z okresem, o którym mowa w ust. 1..

 

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane,
ul. Droga na Koziniec 8 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko historyk pn. „Utworzenie Muzeum Palace”” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl, w terminie do dnia 21.04.2023 r. do godziny 12:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182015205.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 14.04.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie