OFERTA PRACY – Pracownik Gospodarczy

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko:  pracownika gospodarczego

 

Wymagania

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze osoby sprzątającej;
 • łatwość budowania relacji i współpracy w zespole;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność.

Warunki pracy

 • rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa na zastępstwo;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

Do zadań pracownika należeć będzie

 • konserwacja urządzeń, sprzętów i wykonywanie drobnych napraw;
 • wykonywanie drobnych prac remontowych;
 • pomoc przy organizacji ekspozycji i wystaw czasowych;
 • dbałość o porządek i czystość wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego (m. in. sprzątanie obejścia budynków, zamiatanie liści, itp.);
 • dbałość o porządek i ład wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego w okresie zimowym (m. in. odśnieżanie posesji i chodników, usuwanie oblodzeń, itp.);
 • utrzymanie zieleni wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego (m. in. koszenie trawników, plewienie, podlewanie rabatek, itp.);
 • drobne prace transportowe;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę, a nie będących w sprzeczności
  z zajmowanym stanowiskiem;

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji  Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane
ul. Droga na Koziniec 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Pracownik gospodarczy” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl,
w  terminie do dnia 26.01.2023 r.. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182015205

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 12.01.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie