OFERTA PRACY – Referent w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: referent w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel, Access i Word
 • Kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia
 • Pomysłowość, skrupulatność, dokładność i samodzielność
 • Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie podstawowej dokumentacji związanej z akcesją zbiorów, w tym wpisy do ksiąg inwentarzowych muzealiów: etnograficznych, artystycznych, przyrodniczych, depozytów, „pomocniczych”, m.in. :
  • nowych nabytków przyjmowanych do zbiorów
  • opisów identyfikujących obiekt
 • Udział i dokumentacja skontrum zbiorów, spisów z natury oraz inwentaryzacji kontrolnej zbiorów
 • Prowadzenie rejestrów dokumentacji naukowej i przechowywania zbiorów
 • Pomoc przy opracowywaniu kwerend m.in. kategorii, ilości, wartości zbiorów
 • Ewidencja ruchu zewnętrznego oraz wypożyczeń do muzeum (m.in. przygotowywanie dokumentów do wypożyczeń zewnętrznych: umów, protokołów, wykazów)
 • Przygotowanie dokumentów i kontrola ruchu muzealiów wewnątrz muzeum
 • Prowadzenie cyfrowej dokumentacji zbiorów oraz aktualizacja inwentarza elektronicznego
 • Kontrola zbiorów znajdujących się na ekspozycjach
 • Prowadzenie, katalogowanie i archiwizacja dokumentów Działu Inwentaryzacji

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w instytucji kultury
 • Znajomość problematyki udostępniania, rozpowszechniania i zarządzania zbiorami muzealnymi
 • Znajomość podstawowych przepisów regulujących ewidencję zbiorów muzealnych oraz przenoszenie muzealiów

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje
 • Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1
  do niniejszej oferty pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga
na Koziniec 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko referenta w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów” lub przesłać e-mailem na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl  w  terminie do dnia 02.11.2022 r.
do godziny 12:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182015205.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów, zastrzegamy również możliwość nie wybrania żadnego kandydata.

Zakopane, 19.10.2022 r.

Wpisz szukane wyrażenie