OFERTA PRACY – Stanowisko ds. analiz

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: ds. analiz

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

 

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zarządzania, marketingu lub pokrewne;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu Office;
 • Sumienność, dokładność, samodzielność i odpowiedzialność, a także dobra organizacja pracy.

Zakres obowiązków

 • Analizowanie zadowolenia klientów Muzeum poprzez organizowanie różnego rodzaju badań oraz sporządzania z nich raportów i zestawień;
 • Prowadzenie badań publiczności w zakresie dostosowania oferty Muzealnej do potrzeb oraz sporządzanie z nich raportów, zestawień i rekomendacji;
 • Sporządzanie różnego rodzaju zestawień, sprawozdań, raportów statystycznych na potrzeby działalności Muzeum, a także na potrzeby innych instytucji np. GUS, NIM, itp.
 • Prowadzenie badań efektywności pracy komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Muzeum oraz sporządzanie raportów i zestawień;
 • Pozyskiwanie danych niezbędnych do wykonywania porównań i zestawień działalności Muzeum na tle innych podmiotów w regionie i instytucji.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję, a nie będących w sprzeczności z Kodeksem Pracy.

Warunki pracy

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • miejsce pracy: filie Muzeum Tatrzańskiego oraz praca w terenie
 • wynagrodzenie:  od 5.000,00 zł  do 6.000,00 zł brutto w zależności od stażu pracy

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2)

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym Muzeum Tatrzańskiego,
34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. analiz” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl, w  terminie do dnia 27.12.2023 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpłynięcia ofert do Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 152 05.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 13.12.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie