POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2021 „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace”

[30.04.2021] – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

[18.02.2021] – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

[18.02.2021] INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA ZAMÓWIENIE– ADM.270-1/2021

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

[4.02.2021] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – ADM.270-1/2021

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

[16.02.2021] WYJAŚNIENIA DO SWZ 4

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

[15.02.2021] WYJAŚNIENIA DO SWZ 3

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

[11.02.2021] WYJAŚNIENIA DO SWZ 2 MODYFIKACJA DO SWZ 2

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

[9.02.2021] WYJAŚNIENIA DO SWZ 1

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

[5.02.2021] MODYFIKACJA DO SWZ 1

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w projekcie pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace

Link do ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005524%2F01

Wpisz szukane wyrażenie