POSTĘPOWANIE ADM.4.270-12/2021 “Wykonanie opracowania tematu Zagłady na terenie Podtatrza w okupacyjnym powiecie nowotarskim do scenariusza wystawy stałej w Muzeum Palace”

[22.11.2021] WYBÓR OFERTY – ADM.4.270-12/2021

Dotyczy: wykonania opracowania tematu Zagłady na terenie Podtatrza w okupacyjnym powiecie nowotarskim do scenariusza wystawy stałej w Muzeum Palace (dalej opracowanie) oraz wkład merytoryczny do treści koncepcji scenariusza podczas spotkań konsultacyjnych w zakresie posiadanej wiedzy historycznej.

Postępowanie ADM.4.270-12/2021

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na wykonanie opracowania tematu Zagłady na terenie Podtatrza w okupacyjnym powiecie nowotarskim do scenariusza wystawy stałej w Muzeum Palace (dalej opracowanie) oraz wkład merytoryczny do treści koncepcji scenariusza podczas spotkań konsultacyjnych w zakresie posiadanej wiedzy historycznej (znak: ADM.4.270-12/2021) wpłynęła jedna oferta, którą uznano za najkorzystniejszą.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.

[2.11.2021] ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAGŁADA – ADM.4.270-12/2021

Dotyczy: wykonania opracowania tematu Zagłady na terenie Podtatrza w okupacyjnym powiecie nowotarskim do scenariusza wystawy stałej w Muzeum Palace (dalej opracowanie) oraz wkład merytoryczny do treści koncepcji scenariusza podczas spotkań konsultacyjnych w zakresie posiadanej wiedzy historycznej.

Wpisz szukane wyrażenie