Co nowego w muzeum?

ZDIGITALIZOWANE ZBIORY MUZEUM TATRZAŃSKIEGO „CYFROWE PRZETWORZENIE I UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW 2D W MUZEUM TATRZAŃSKIM”

ZDIGITALIZOWANE ZBIORY MUZEUM TATRZAŃSKIEGO „CYFROWE PRZETWORZENIE I UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW 2D W MUZEUM TATRZAŃSKIM”

https://muzeumtatrzanskie.pl/portal/

Z wielką przyjemnością informujemy, że 30 kwietnia 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu „Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

https://muzeumtatrzanskie.pl/portal/

Celem projektu było zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego poprzez powstanie infrastruktury umożliwiającej dostęp do cyfrowych kopii obiektów posiadanych przez muzeum.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wyniosło 348 951,00 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 81.666,00 zł.

W ramach projektu zakupiliśmy: materiały zabezpieczające artefakty podczas procesu cyfryzacji, wyposażenie niezbędne do wykonywania kopii cyfrowych (skanery, graficzne stacje robocze, oprogramowanie niezbędne do cyfryzacji zasobów, sprzęt fotograficzny), infrastrukturę archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych – system MUZEO i  serwerownię, portal do udostępniania wykonanych kopii.

Przeprowadziliśmy konserwację 2 map i 1 starodruku oraz konserwację zachowawczą negatywów; zdigitalizowaliśmy, przygotowaliśmy opisy i udostępniliśmy na portalu następujące obiekty:

  1. Slajdy i negatywy:

– 750 szklanych negatywów autorstwa Józefa Oppenheima

– 145 szklanych negatywów autorstwa Borysa Wigilewa

– 200 negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego

– 580 negatywów autorstwa Tadeusza Malickiego

– 292 negatywy autorstwa Teofila Studnickiego

– 54 negatywy autorstwa Jana Małachowskiego

  1. Albumy:

– Awit Szubert, album heliograwiurowy „Tatry” – 2 albumy

– Karol Divald, album heliograwiurowy „A Magas Tatra”

– Stanisław Bizański, album heliograwiurowy „Tatry”

  1. Książki

najstarsze przewodniki Tatrzańskie autorstwa Marii Steczkowskiej, Eugeniusza Janoty, Walerego Eljasza Radzikowskiego, starodruk Townson Robert, Travels in Hangary (1797 rok) – łącznie 10 sztuk

  1. Mapy:

„Plan rozbudowy miasta Zakopanego”- proj. Karol Stryjeński, 1924 r, „Mapa Zakopanego” z 1907 r., uzupełniona w r.  1918 – łącznie 2 sztuki

  1. Archiwalia: 8 zespołów

– Zdobnictwo i budownictwo ludowe na Spiżu (Szkice z wycieczki w 1909 r.) – Stokłosa Józef;

– Księga protokołów Komitetu Obrony Podhala, Spisza, Orawy i okręgu Czadeckiego w Zakopanem;

– Wspomnienia z podróży po Tatrach – Stęczyński Bogusz Zygmunt;

– Ochrona przyrody Tatr [zespół materiałów zawierający korespondencję różnych instytucji, protokoły posiedzeń, raporty, artykuły, m.in. dot. utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego] 1930-1938;

– Chałubiński Tytus, Album z kolorowymi rysunkami mchów;

– Opis szczegółowy granicy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czesko-Słowacką (…) na odcinku Tatr Wysokich i Bielskich oraz okolic Jaworzyny;

– Księga pamiątkowa schroniska w Roztoce z lat 1932-1942;

– Elementy struktury przestrzennej Polskiego i Słowackiego Podtatrza – Żychoń Stefan.

 

Dodatkowo upubliczniliśmy 5 kolekcji z Działu Sztuki Muzeum Tatrzańskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania efektów naszej pracy pod adresem: https://muzeumtatrzanskie.pl/portal/

 

 

Wpisz szukane wyrażenie