Co nowego w muzeum?

Góry – polityka – pamięć. Świat komunistyczny w relacjach członków Klubu Wysokogórskiego Kraków

Góry – polityka – pamięć. Świat komunistyczny w relacjach członków Klubu Wysokogórskiego Kraków

8 listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu Czytelniczego w Opolance. Tym razem zaprosiliśmy Państwa na spotkanie z doktorem Michałem Kuryłowiczem (Uniwersytet Jagielloński), który przybliżył nam efekty projektu badawczego „Góry – polityka – pamięć. Świat komunistyczny w relacjach członków Klubu Wysokogórskiego Kraków”.

Impuls do realizacji projektu wyszedł z rozmów z członkami Koła Taterników Seniorów, działających przy Klubie Wysokogórskim, wspominających okres intensywnej działalności wspinaczkowej przed 1989 rokiem oraz barwne wówczas życie klubowe. Ten bodziec wsparty został przez studia nad zgromadzonymi w bibliotece KW Kraków źródłami archiwalnymi. Nieoczekiwanym – i zarazem najsilniejszym – impulsem okazało się pokaźne archiwum domowe Janusza Baryły, które trafiło do Klubu wiosną 2022 roku.

Projekt stanowi próbę wyodrębnienia komponentów pojęcia komunizm (jako systemu władzy, biurokratycznego porządku społecznego, struktury ekonomicznej) oraz ujawnienia sposobów percepcji różnych systemów komunistycznych na podstawie relacji członków Klubu Wysokogórskiego Kraków, realizujących swe cele górskie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz w państwach tzw. bloku wschodniego (Bułgaria, Czechosłowacja, Jugosławia, Kuba, Związek Radziecki) do 1991 roku.

Doświadczanie przejawów systemu komunistycznego w różnych krajach pozostawało dla członków KW Kraków elementem wtórnym względem realizacji głównego celu – górskiego. Obecnie, z perspektywy czasu i nabranego doświadczenia życiowego, staje się trzonem przekazywanych wspomnień. Stąd w realizacji badań zasadne jest wprowadzenie i określenie elementów składowych pojęcia “pamięć środowiskowa” oraz wskazanie jego relacji wobec pojęć: pamięć indywidualna, pamięć pokoleniowa.

W wyniku projektu, oprócz publikacji, powstała też strona internetowa, na której sukcesywnie udostępniane są kolejne materiały. Zachęcamy do czytania:

https://gory-polityka-pamiec.id.uj.edu.pl/

Gdzie: Muzeum Kornela Makuszyńskiego, filia Muzeum Tatrzańskiego, ul. Tetmajera 15, Zakopane.
Kiedy: 8 listopada 2023 (środa), godz. 17.00

Wstęp wolny w ramach promocji Muzeum Tatrzańskiego 

Fot. Słowacja 1987-88, Zjazd do jaskini Véľká Žomboj, Zbiory Michała Gradzińskiego

zjazd taternika do głębokiej jaskini

Wpisz szukane wyrażenie