Co nowego w muzeum?

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA

Dr Magdalena Kwiecińska z Działu Etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego uczestniczyła w III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI INSTRUMENTOLOGICZNEJ.

Wydarzenie odbywało się w dniach 16-18 września 2019 w Zespole Pałacowo Parkowym w Ostromecku.

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.

Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości technicznej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna skupiła się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.

Podczas Konferencji odbyły się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.

 

PROGRAM http://konferencja.instrumenty.edu.pl/2019/08/25/program-iii-ogolnopolskiej-konferencji-instrumentologicznej/

fot. Materiały Organizatora

 

Wpisz szukane wyrażenie