Co nowego w muzeum?

„Inkarnacje stylu zakopiańskiego”

„Inkarnacje stylu zakopiańskiego”

22 października 2022 w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Inkarnacje stylu zakopiańskiego”.

Sesja poświęcona była tradycji stylu zakopiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego kolejnych inkarnacji w XX i XXI wieku. Podczas spotkania słuchaliśmy i rozmawialiśmy  o Stanisławie Witkiewiczu, tradycji stylu przez niego wykreowanego oraz jego odziaływania na współczesny wygląd Zakopanego.

Wykład inauguracyjny wygłosił związany z Muzeum Tatrzańskim Dr hab. Zbigniew Moździerz pt. „Geneza stylu zakopiańskiego i nurty jego rozwoju.” Następnie poznaliśmy ślady stylu zakopiańskiego w przestrzeni Lwowa. Olha Zarechnyuk z Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie w swoim wystąpieniu „Styl huculski i styl zakopiański. Dyskusje o stylach architektonicznych we Lwowie w latach 1900-tnych” wprowadziła słuchaczy w środowisko architektów lwowskich. Natomiast dr inż. Jan Łaś prof. PK przedstawił rozwój technologiczny budownictwa tradycyjnego w wykładzie “Góralska chałupa, willa i współczesne drewniane budownictwo Podhala – proces przemian technologii budowania.” Agnieszka Gajc przedstawiła badania nad architekturą drewnianą prowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ostatnią prelekcją było przedstawienie współczesnej wyglądu Zakopanego przez dr Annę Wiśnicką w referacie pt. ” Ambiwalentna architektura – kilka uwag na temat nowego stylu zakopiańskiego”. Po ciekawych wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której wiodącym tematem była troska o współczesny wygląd Zakopanego.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była promocja c czasopisma pod redakcją Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery oraz Pawła Drabarczyka vel Grabarczyka pt. „Artifex Novus” o tematyce „Zakopane – historia, kultura i sztuka”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i słuchaczom. Zachęcamy do obejrzenia nagrań z konferencji „Inkarnacje stylu zakopiańskiego” na muzealnym kanale YouTube.

Kurator konferencji
Zofia Radwańska

Wpisz szukane wyrażenie