Co nowego w muzeum?

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA

Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich Zmiany organizacyjne

 

Tematem przewodnim 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

 

Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej dzielnicy  naszego  kraju.  Tematyka  Konferencji  skupi  się wokół zagadnień kultury  muzycznej   i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych, historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.

 

Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających. Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego, i inne.

 

Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbędą się w innej formie, niż pierwotnie planowano. Udział w Konferencji wziąć można nadsyłając referat w formie audiowizualnej. Nadesłane materiały, wraz z prezentacjami muzycznymi oraz wywiadami etnograficznymi realizowanymi w siedzibach organizatorów, zostaną umieszczone na stronie internetowej. Dyskusja, moderowana przez Radę Naukową, odbędzie się w internecie po uruchomieniu strony www.

 

Przewidywany charakter uczestnictwa: nagranie audiowizualne (bez limitu czasowego)

Termin nadsyłania nagrań: 30 września 2020

 

Nadal przyjmujemy zgłoszenia na Konferencję

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia, streszczenie i biogram, prosimy nadsyłać na adresy:

 

Agata Mierzejewska-Ficek: mierzejewska.ficek@gmail.com Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

 

ORGANIZATOR

Fundacja 9sił

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

PARTNERZY

Powiat Żywiecki Miasto Żywiec Gmina Jeleśnia

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle Beskidzkie Centrum Muzyczne

Fundacja Muzyka Zakorzeniona Polskie Radio Katowice

 

PATRONAT HONOROWY

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska

 

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, etnomuzykolog, Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Konferencji, kurator www.instrumenty.edu.pl Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa UWr

Przemysław Ficek, multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, folklorysta, Wiceprezes Fundacji 9sił

 

STRONA KONFERENCJI

www.konferencjainstrumentologiczna.pl

 

INFOGRAFIKA: Waldemar Kielichowski

ZDJĘCIE: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, fot. Piotr Baczewski

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji

Agata Mierzejewska-Ficek

e-mail: mierzejewska.ficek@gmail.com, tel.: 513 338 058 www.instrumenty.edu.pl www.konferencja.instrumenty.edu.pl

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

Wpisz szukane wyrażenie