Co nowego w muzeum?

KONSERWACJA UBIORÓW LUDOWYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

KONSERWACJA UBIORÓW LUDOWYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończono I etap zadania w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, przeprowadzona została konserwacja ubiorów ludowych ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Kolekcja ubioru ludowego należy do największych w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, liczy blisko 2500 elementów. Gromadzona jest od momentu założenia instytucji (1889 r.), aż po dzień dzisiejszy. Jej zasadniczy trzon tworzą ubiory z regionów objętych statutową działalnością Muzeum – Podhala, Spiszu i Orawy. Kolekcja stroju podhalańskiego, reprezentowana najliczniej, ilustruje dobrze jego przemiany począwszy od końca XVIII w. po współczesność. Z terenu Spiszu zgromadzono elementy ubiorów pochodzące z końca wieku XIX i początku XX, głównie z terenu wiosek Jurgów, Czarna Góra, Rzepiska.

Kolekcja ubiorów ludowych zgromadzona w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego stanowi dziś cenny dokument i przedmiot opracowań dla badaczy, źródło wzorów i inspiracji dla ludowych krawców i hafciarzy oraz projektantów mody i filmowców. Jej elementy są często pokazywane na ekspozycjach własnych Muzeum, a także na wystawach w innych placówkach muzealnych w Polsce i za granicą. Dlatego też zależy nam na zachowaniu naszych kolekcji w jak najlepszym stanie, by mogły służyć obecnym i przyszłym pokoleniom jako autentyczny wzór dla badaczy, rekonstruktorów, scenografów i być inspiracją dla przeżywającej prawdziwy renesans i rozkwit mody góralskiej.

Dzięki konserwacji stroje będą mogły być eksponowane na wystawach i podziwiane w szerszym gronie odbiorców.

MT_Kolekcja_ubioru_ludowego_MKiDN_2019_GALERIA.pdf

Wpisz szukane wyrażenie