Co nowego w muzeum?

Małopolskie Spotkanie Regionów

Małopolskie Spotkanie Regionów

27 sierpnia odbyło się II Małopolskie Spotkanie Regionów, czyli pielgrzymka góralsko-lachowska do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W wydarzeniu wzięło udział ponad tysiąc osób z całego województwa, byli wśród nich również przedstawiciele Muzeum Tatrzańskiego.

Kalwarię odwiedziło aż szesnaście z dziewiętnastu grup regionalnych i etnograficznych województwa małopolskiego. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta na Placu Rajskim, przed sanktuarium kalwaryjskim, po której w barwnym korowodzie uczestnicy wydarzenia udali się na stadion sportowy, gdzie grupy zaprezentowały tradycyjne pieśni i tańce. Występom zespołów regionalnych towarzyszyła degustacja potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska partnerów i warsztaty edukacyjne, prowadzone m.in. przez pracowników naszego muzeum.

Wpisz szukane wyrażenie