Co nowego w muzeum?

MUZEUM TATRZAŃSKIE – RATOWANIE UNIKATOWEJ, CENNEJ KOLEKCJI UBIORÓW LUDOWYCH

MUZEUM TATRZAŃSKIE – RATOWANIE UNIKATOWEJ, CENNEJ KOLEKCJI UBIORÓW LUDOWYCH

Nasza placówka to nie tylko ekspozycje stałe i czasowe, ale m.in. i bardzo ważne prace konserwatorskie posiadanych zbiorów. Obecnie dobiega końca kolejny etap programu konserwacji cennej kolekcji unikatowych ubiorów ludowych z XVIII-XX wieku. W mijającym 2019 roku prace konserwatorskie objęły 11 obiektów. To 2 jedwabne gorsety z XVIII w., 3 odświętne nakrycia głowy, w tym 2 czepce spiskie i 1 „tkanka” – niespotykana już ozdoba włosów, noszone w I poł. XIX w. przez kobiety z Czorsztyna oraz 6 ubiorów zimowych – 4 kożuchy białczańskie i 1 skórzana, robocza, kamizelka z terenu Orawy i 1 serdak spiski.

 

Konserwację wykonują dyplomowani i uznani konserwatorzy, w tym: Barbara Kalfas, Karolina Sarkowicz-Szlęk z Krakowa i firma REWARS z Warszawy. Na zadanie to Muzeum pozyskało dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

Wpisz szukane wyrażenie