Co nowego w muzeum?

MUZEUM TATRZAŃSKIE WŁAŚCICIELEM DWORU W ŁOPUSZNEJ

MUZEUM TATRZAŃSKIE WŁAŚCICIELEM DWORU W ŁOPUSZNEJ

Bardzo miło jest nam poinformować, że Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – instytucja kultury Województwa Małopolskiego – odkupiła od spadkobierczyń dawnych właścicieli Dwór w Łopusznej położony koło Nowego Targu. Spadkobierczynie odzyskały obiekt w 2015 roku, a od dziś na mocy podpisanej umowy zabytek jest już własnością małopolskiej instytucji. Perła dawnej szlacheckiej kultury na Podhalu stanie się przestrzenią wystawienniczą, edukacyjną, badawczą, rekreacyjną i turystyczną.

Bardzo cieszymy się tym faktem i zapraszamy serdecznie do zwiedzania!

Majątek w Łopusznej jest jedynym drewnianym dworem zachowanym na Podhalu. Ta prawdziwa perełka jest od dziś własnością naszej instytucji kultury – Muzeum Tatrzańskiego. To niezwykle cieszy, bo daje gwarancje, że nasze dziedzictwo kulturowe będzie należycie chronione, a kolejne pokolenia będą miały szansę bliżej poznać naszą regionalną kulturę i tradycje, a także zwyczaje naszych przodków – mówi marszałek Jacek Krupa.

Dwór powstał około 1790 roku, jednak dzieje folwarku w Łopusznej sięgają XVI wieku. W dworze zamieszkiwały trzy szlacheckie, patriotyczne rodziny: Lisickich, Tetmajerów i Lgockich. Po wojnie majątek trafił w ręce państwa i został przekształcony w gospodarstwo rolne. Niewłaściwie eksploatowany budynek popadał w ruinę. Z każdym rokiem na dworskich zabudowaniach coraz bardziej można było zauważyć upływ czasu. Dopiero, gdy w 1978 roku majątek został przekazany pod zarząd Muzeum Tatrzańskiemu zniszczone obiekty poddano pracom konserwatorskim, odremontowano i udostępniono zwiedzającym.

Zarówno Muzeum, jak i władze Województwa Małopolskiego, są przekonane o unikatowości i wartości „Perły Podhala”, jaką jest Dwór w Łopusznej. To wyjątkowa i jedyna na Podhalu placówka muzealna mieszcząca się we dworze jest związana z piękną kartą kultury i historii Polski – mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Dwór miejscem wystaw, badań, konferencji i rekreacji

Muzeum Tatrzańskie już wkrótce będzie mogło poszerzyć swoją działalność w Łopusznej i ku radości zwiedzających jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Dworski zespół już niebawem będzie pełnił następujące funkcje: muzealno-wystawienniczą, edukacyjną, badawczą, rekreacyjną i turystyczną. Zaplanowano tu stworzenie stałej ekspozycji, która będzie prezentować źródła dworskiego mitu narodowego, a także opowiadać o związkach dworu i wsi. Przewidziana jest również organizacja wystaw czasowych oraz krajowa i międzynarodowa współpraca kuratorska. Plany wystawiennicze obejmują też plenerową ekspozycję tradycyjnych pojazdów dworskich i wiejskich.

Co więcej, w Łopusznej ma powstać ośrodek, prowadzący badania nad historią budownictwa dworskiego oraz dziejami rezydencji szlacheckich na Podhalu. Dwór będzie też doskonałym miejscem na organizację konferencji naukowych i spotkań środowisk twórczych, a także działalność wydawniczą.

Odwiedzający podczas lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów i szkoleń otrzymają tu sporą dawkę wiedzy o historii polskich dworów. Będą mogli także wziąć udział w licznych koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych, projekcjach filmowych czy artystycznych wydarzeniach plenerowych. W celu zwiększenia dostępności miejsca zostanie przygotowany specjalny program dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie także kawiarni i sklepu muzealnego, gdzie będzie można zakupić unikatową pamiątkę.

Jednym z ważnych aspektów działalności będzie wykorzystanie przyrodniczo-krajobrazowych walorów otoczenia. Zaplanowano tu bowiem utworzenie terenu rekreacyjno-spacerowego. Muzeum planuje w tym zakresie ścisłą współpracę ze społecznością lokalną. W Łopusznej, obok dworu, znajduje się XV-wieczny drewniany kościół późnogotycki oraz Dom Pamięci Ks. Prof. Józefa Tischnera, tzw. Tischnerówka, a nieopodal – Gorczański Park Narodowy. Teren ten jest nie do końca jeszcze odkrytym obszarem turystyczno-kulturowym, który może stać się nowym centrum turystycznym w Małopolsce.

W celu urzeczywistnienia planów, Muzeum Tatrzańskie planuje w pierwszej kolejności przeprowadzenie remontu konserwatorskiego wraz z zabudowaniami oraz rewitalizację otoczenia dworu.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/muzeum-tatrzanskie-wlascicielem-dworu-w-lopusznej

Wpisz szukane wyrażenie