Co nowego w muzeum?

Muzeum Tatrzańskie zacieśnia współpracę z nowotarską uczelnią PPUZ

Muzeum Tatrzańskie zacieśnia współpracę z nowotarską uczelnią PPUZ

To kolejne ważne wydarzenie -tym razem Muzeum Tatrzańskie podpisało umowę o współpracy z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.  Daje to szanse na ścisłe współdziałanie wyższej uczelni z renomowaną instytucją kultury. Muzeum liczy m.in na studentów i absolwentów PPUZ zarówno, jeśli chodzi o wspólne projekty naukowe czy badawcze jak i wzmocnienie kadry placówki. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia Muzeum Tatrzańskie jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Tatrzańskie ma już ponad 130 lat – to jedno z najstarszych i największych muzeów regionalnych w Polsce, w skład którego wchodzi łącznie 11 muzeów i galerii sztuki, z czego 7 znajduje się w Zakopanem. Obok licznych działań na rzecz krzewienia kultury regionalnej i dziedzictwa narodowego jednym z podstawowych celów placówki jest działalność naukowa i edukacyjna, dlatego podpisane dziś porozumienie o współpracy z Podhalańską Uczelnią niewątpliwie pozytywnie wpłynie na realizację tego zadania.  – Obecnie realizujemy kilka projektów z różnymi uczelniami z całej Polski, ale nie ukrywam, że Uczelnia Podhalańska jest dla nas najważniejszym partnerem – mówi Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. To właśnie tutaj studiują osoby z naszego regionu i to one w zależności od tego co im przekażemy dalej będą niosły tą myśl dbałości o nasze  dziedzictwo kulturowe, o naszą  historię regionalną, myśl inicjującą rozwój Podhala. Pamiętajmy, że tak jak wykształcimy nasze dzieci i młodzież, tak w przyszłości będzie wyglądał nasz kraj.

Mówiąc o działalności edukacyjnej czy dydaktycznej, które są twardą odnogą życia uczelnianego, nie można tutaj pominąć trzeciej misji, która przyświeca każdej szkole wyższej, a którą jest współpraca z instytucjami kultury, z instytucjami charytatywnymi, z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym. – Jest nam niezmiernie miło, że gruntujemy naszą wspólną drogę. Muzeum Tatrzańskie jest instytucją z którą warto współdziałać i realizować dobrze przygotowaną strategię – podkreślił dr hab. Robert Włodarczyk, rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. Mówiąc o współpracy myślę tutaj przede wszystkim o dwóch aspektach. Pierwszym z nich są nasi studenci, którzy są z Podhala i którzy w znacznej części zainteresowani są historią rodzimych stron. Podzielam stwierdzenie, że dążąc do nowoczesności musimy wiedzieć i pamiętać gdzie są nasze korzenie. Muzeum Tatrzańskie łączy w sobie wiele dziedzin, dlatego studenci będą mogli mówiąc wprost najpierw zobaczyć, później nauczyć się by następnie krzewić wiedzę i właściwy przekaz dla kolejnych pokoleń. Drugi aspekt jest czysto naukowy – nasza uczelnia dysponuje kadrą, która stricte badawczo związana jest z regionem – generalnie to grupa osób z dziedziny nauk humanistycznych, która chce prowadzić badania w zakresie Podhala. Tutaj również Muzeum Tatrzańskie będzie doskonałą instytucją gdzie będzie można pokazać wyniki tych badań, podyskutować o nich jednocześnie szukając inspiracji do kolejnych. Głęboko wierzę, że nasza współpraca będzie owocna i przyniesie korzyści nie tylko nam – bezpośrednio w nią zaangażowanym, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju całego Podhala. Jak wspomniał rektor, Podhalańska Uczelnia dąży do tego by stać się forum opiniotwórczym dla regionu, a biorąc pod uwagę wkład Muzeum w popularyzowanie rodzimej kultury i tradycji – tak niewątpliwie się stanie.  – W dłuższej perspektywie marzymy, że wspólnie uda się nam stworzyć swoiste centrum dyskusji na temat regionu Podhala, tak by z łatwością można było budować wymianę myśli, poglądów czy dociekań naukowych. Liczymy, że Państwa organizacja wpisze się w tą strategię i wspólnie osiągniemy sukces – spuentował Robert Włodarczyk.

Współpraca na linii Muzeum-Uczelnia stwarza nowe, szerokie spektrum działania obu instytucjom począwszy od dydaktyki i kształcenia przez nauki humanistyczne, techniczne, ekonomiczne i pokrewne. – Ogromnie cieszy nas, że wspomniana dzisiaj wielokrotnie działalność edukacyjna może być rozwijana o naukę, gdzie my jako uczelnia chcemy ją stale budować, dlatego aktywnie poszukujemy partnerów i miejsc dających nam duże pole do popisu – mówiła dr Bianka Godlewska-Dzioboń, prorektor ds. współpracy i rozwoju. Wiemy, że funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wymaga właściwego zarządzania, dlatego chcemy budować siebie jako godnego partnera, chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami i poszukiwać ich u innych, tak by móc mądrze i rozwojowo kierować Podhalańską Uczelnią. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo spowoduje, że będziemy mogli uczyć się siebie nawzajem, że będziemy poszukiwać tematów do dyskusji, które są istotne dla naszego regionu, który niewątpliwie jest regionem wymagającym, ale też oczekującym.

O nadziejach związanych z przyjętą umową mówiła także Małgorzata Wesołowska, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego – Wierzę, że podpisanie dzisiejszego porozumienia otworzy nam szerszy zakres możliwości dla prac badawczo-naukowych, ukierunkuje i wzmocni nasze wspólne działania. Nie ukrywam, że liczę na to, iż zasoby Państwa Muzeum przyczynią się do powstawania ciekawych prac dyplomowych wśród naszych studentów. Mam nadzieję, że w waszych gościnnych progach uczniowie Podhalańskiej Uczelni będą mogli odbywać staże i praktyki, które przygotują ich do dalszej drogi zawodowej. Z kolei mgr inż. arch. Agata Bendkowska, dyrektor Instytutu Technicznego przypomniała, że współpraca Muzeum Tatrzańskiego i Podhalańskiej Uczelni, mimo iż uprzednio w mniejszym zakresie, trwa nieprzerwanie od dawna, a dziś de facto przybiera tylko formalne kształty. – Z punktu widzenia Instytutu Technicznego, w szczególności kierunków architektonicznych bardzo ważnym dla nas jest by kształcenie studentów opierało się na kształceniu regionalnym bazującym na architekturze drewnianej i tej wywodzącej się ze stylu witkiewiczowskiego. Co więcej liczę na to, że wspólnie podejmiemy dodatkowe działania – promocyjne i konkursowe zmierzające do tworzenia wspaniałych projektów, bo pamiętajmy, że uczelnia i muzeum to najlepszy duet do budowania przestrzeni dla obustronnego transferu wiedzy i nauki.

O tym, że Muzeum cieszy się na nowych studentów  w swojej przestrzeni wspomniał Michał Murzyn, zastępca dyrektora ds. merytorycznych i Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Tatrzańskim, który podkreślił również, że współpraca między jednostkami nie jest żadnym novum, jest raczej zacieśnieniem wypracowanych już więzi. – Muzea co prawda nastawione są na przeszłość, ale działają w teraźniejszości. Instytucje kultury kształtują postawy społeczne – pokazujemy nie tylko sztukę czy etnografię, pokazujemy korzenie, tożsamość i staramy się wpoić wszystkim ludziom: mieszkańcom jak i turystom poczucie istotności dziedzictwa, którym dysponujemy i stabilności w regionie. Cieszymy się, że Państwo jako Uczelnia również o to walczycie – budując wiedzę i kompetencje – myślę, że w tym zakresie również się uzupełnimy.

Wpisz szukane wyrażenie