Co nowego w muzeum?

Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury

Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków do czterech nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Do 15 lutego 2024 r. można zgłaszać kandydatów do:

  1. Małopolskiej Nagrody Twórczości,
  2. Nagrody Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość”,
  3. Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce,
  4. Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

O prestiżowe wyróżnienia Województwa mogą się ubiegać pasjonaci dziedzictwa regionalnego, animatorzy folkloru i tradycji, twórcy regionalni i artyści działający w obszarach muzyki, sztuki, literatury i multimediów oraz patrioci i edukatorzy historii regionalnej. W 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył łącznie 200 000 złotych na nagrody za działalność kulturalną prowadzoną w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, etnografii oraz zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce, a także historii i pamięci o dziedzictwie regionu.

Więcej informacji oraz regulaminy i karty zgłoszeń na stronie: www.malopolska.pl/nagrodykultura

Wpisz szukane wyrażenie