Co nowego w muzeum?

NOT.FOT. NOTATNIK FOTOGRAFICZNY WŁADYSŁAWA HASIORA VOL. 4

NOT.FOT. NOTATNIK FOTOGRAFICZNY WŁADYSŁAWA HASIORA VOL. 4

Czwarty zeszyt magazynu „NOT.FOT.” dedykowany jest fotografiom dokumentującym akcje plenerowe i płonące rzeźby Władysława Hasiora. W jednym z filmów poświęconych twórczości artysty pada zgrabne określenie tych spektakularnych wydarzeń animowanych przez zakopiańskiego twórcę – hasioriady. Autorzy publikowanych w tym wydaniu „NOT.FOT.” tekstów (Julita Dembowska, Łukasz Gorczyca, Sylwia Serafinowicz) przybliżają szczegóły akcji Hasiora oraz analizują specyfikę ich fotograficznych i filmowych rejestracji. Zastanawiamy się, w jakim stopniu mają one dokumentacyjny, a w jakim czysto kreacyjny charakter. Osobna analiza poświęcona jest jednej z najbardziej niecodziennych akcji artysty – przeprowadzki z dawnej do nowej pracowni w październiku 1984 roku, która przybrała formę pochodu z pracami artysty.

Po raz pierwszy w kontekście twórczości Władysława Hasiora prezentujemy również – niepublikowane dotąd w Polsce – fotograficzne dokumentacje plenerowych działań brytyjskiego artysty Eda Herringa z końca lat 1960.

Zeszyt czwarty zamyka tegoroczny cykl wydawniczy „NOT.FOT.”. Dwa kolejne wydania planowane są na rok 2018.

„NOT.FOT.” to wydawany przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, magazyn dedykowany jednemu dziełu – Notatnikowi fotograficznemu Władysława Hasiora. To niezwykłe archiwum wizualne składa się z 20 tysięcy przezroczy, wykonanych na przestrzeni niemal 30 lat i usystematyzowanych przez artystę w cyklach tematycznych. To unikalny w tej skali, wyrazisty dokument polskiej kultury wizualnej ostatniej ćwierci XX wieku, a jednocześnie pasjonujący, fotograficzny szkicownik sławnego artysty, który służył mu również za narzędzie do pracy popularyzatorskiej i edukacyjnej.

„NOT.FOT.” to wydawnictwo seryjne (w roku 2017 ukażą się 4 zeszyty), które w nowatorski sposób łączy formę współczesnego, bogato ilustrowanego magazynu i rzetelnego muzealnego katalogu. Oprócz obszernej prezentacji fotografii Władysława Hasiora na jego łamach publikowane są teksty omawiające specyfikę Notatnika fotograficznego, materiały archiwalne, a także dedykowane Hasiorowi prezentacje współczesnych artystów.

„NOT.FOT.” vol. 4
80 stron, teksty w języku polskim i angielskim
Zespół redakcyjny: Julita Dembowska, Łukasz Gorczyca, Błażej Pindor, Sylwia Serafinowicz, Kola Śliwińska, Joanna Trznadel
Wydawca: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Nakład: 500 egzemplarzy
ISBN: 978-83-60982-13-6

Do nabycia w Muzeum Tatrzańskim

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego

Wpisz szukane wyrażenie