Co nowego w muzeum?

ODESZŁA URSZULA RADWAŃSKA

ODESZŁA URSZULA RADWAŃSKA

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że wczoraj (6 czerwca 2018 roku) zmarła nasza koleżanka – Urszula Radwańska – od 37 lat pracująca w Dziale Konserwacji Muzeum Tatrzańskiego. Ukończyła Technikum Tkactwa Artystycznego w Zakopanem, dlatego w Muzeum zajmowała się przede wszystkim kolekcją kobierców wschodnich z daru Anny Kulczyckiej. Była wyjątkowo oddana swojej pracy, traktując ją bardzo poważnie i rzetelnie, a opieka nad kolekcją była jej życiowym posłannictwem. Dbała o nią i pięknie o niej opowiadała. Z nadzwyczajnym zaangażowaniem organizowała prezentacje tej kolekcji, wykłady, lekcje muzealne, spotkania i koncerty, tak aby jak najbardziej przybliżyć to niezwykłe dziedzictwo społeczeństwu. Była osobą barwną – nietypową:  głęboko myśląca, niezwykle wrażliwa, delikatna, opiekuńcza, ale równocześnie silna, stanowcza i bezkompromisowa. Zafascynowana kulturą Orientu sama była jak kolorowy kwiat. Będzie nam jej ogromnie brakowało.

Wpisz szukane wyrażenie