Co nowego w muzeum?

Otwarcie wystawy “Natura i Kultura. Muzeum, które chroni”

Otwarcie wystawy “Natura i Kultura. Muzeum, które chroni”

W piątek 17 listopada, otworzyliśmy we włoskim Sondrio wystawę “Natura i Kultura. Muzeum, które chroni”, na której prezentujemy archiwalne zdjęcia Tatr i Podhala oraz współczesne fotografie ukazujące tatrzańską przyrodę, a także codzienne życie w naszym regionie.

Projekt pt. Natura i kultura: muzeum, które chroni pokazuje przyrodę tatrzańską i krajobraz górski oddziałujący na życie człowieka. Specyficzna kultura ludów góralskich, życie w bliskości z naturą i nasilająca się działalność turystyczna z drugiej strony są punktem wyjścia do zastanowienia się nad potencjałem terenów górskich oraz nad tworzeniem zrównoważonej relacji człowieka z naturą. Organizowane przez Muzeum Tatrzańskie wydarzenie rzuca nowe światło na sytuację środowiskową Tatr, zwracając uwagę zwłaszcza na zagrożenia, z którymi mierzy się przyroda.

Prezentowana wystawa składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest natura i przyroda, które tworzą idealny krajobraz górski. Wybrane fotografie zgromadzone przez Muzeum Tatrzańskie prezentują piękno i majestat Tatr w różnych porach roku, podkreślając ukształtowanie terenu oraz zróżnicowane zasoby naturalne najwyższych polskich gór.

W drugiej części wystawy pojawia się człowiek, który rozpoczyna eksplorację gór oraz korzysta z walorów, które oferują. Fotografie prezentują jedne z pierwszych wypraw taternickich i narciarskich, początki ratownictwa górskiego, ale także pasterstwo uprawiane przez górali od wieków. Działalność człowieka buduje kulturę, która jest myślą przewodnią trzeciej części wystawy. Kultura i folklor górali podhalańskich, tradycje, obyczaje, sztuka to elementy cywilizacji, które wraz z rozwojem świadomości ludzkiej nabierają wartości. Rozwój urbanizacji i infrastruktury trwale zmienia krajobraz górski.

Problematyka poruszona na prezentowanej wystawie uświadamia o roli, jaką odgrywa muzeum przede wszystkim w procesie dokumentacji dziedzictwa, podkreślając tym samym walory regionu uznawane od dawna za wyjątkowe. Jednocześnie prowokuje do refleksji nad zmianami, które niesie za sobą cywilizacja. Wybór fotografii zestawionych na wystawie ukazuje również muzeum jako instytucję, która edukuje w zakresie wartości i potencjału przyrody a w ten sposób przyczynia się wpływu na świadomość rangi ochrony terenów górskich. Muzeum stoi na straży ochrony natury i kultury poprzez zabezpieczanie pamięci.

Uzupełnieniem wystawy fotografii zdjęć archiwalnych jest wystawa plenerowa współczesnych fotografii. Odnosi się ona do wszystkich aspektów poruszanych na wystawie głównej prezentując nieprzemijalność piękna krajobrazu Tatr, ciągłość tradycji i kultury góralskiej oraz aktualne wciąż zainteresowanie aktywnościami górskimi.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Górskich Sondrio Festival.

Bardzo cieszymy się z tego, że możemy pokazać nasze dziedzictwo również zagranicznej publiczności. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Trebuni-Tutce za uświetnienie wernisażu swoim występem.

Realizacja projektu: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem przy wsparciu Małopolski.

 

 

Wpisz szukane wyrażenie