Co nowego w muzeum?

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt pt. “Poznaj moją NATURĘ”

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt pt. “Poznaj moją NATURĘ”

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt pt. “Poznaj moją NATURĘ”, który Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Oprócz konkursu pt. “Poznaj moją NATURĘ” w ramach projektu realizowane są warsztaty botaniczne, artystyczne oraz z designu i tworzenia fotocastów. Zapraszamy do zapoznania się z folderem do samodzielnego wypełniania i odwiedzania Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba (filia Muzeum Tatrzańskiego).

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. :
Poznaj moją NATURĘ”
(dalej zwany konkursem)

 

 1. Organizator:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w ramach projektu pt. „Poznaj moją NATURĘ” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu pt. „Edukacja Kulturalna”

 

 1. Cel Konkursu:

 • poznanie postaci Stanisława Witkiewicza i jego dorobku artystycznego,
 • dostrzeżenie piękna przyrody jako inspiracji w sztuce,
 • poznanie stylu zakopiańskiego,
 • stworzenia dzieła inspirowanego twórczością Stanisława Witkiewicza – twórcy stylu zakopiańskiego, ojca Witkacego,
 • ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych

interpretacji dzieł znanego artysty.

 

 1. Warunki:

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej prezentującej interpretację twórczości Stanisława Witkiewicza lub prace plastyczne inspirowane stylem zakopiańskim:
  • Format pracy: A4
  • Technika dowolna, np.: kolaż, akwarela, rysunek, malarstwo, pastele.
  • Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci, młodzież, osoby dorosłe.
  • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
  • Prace muszą być wykonywane indywidualnie.
  • Praca musi posiadać podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu.
  • Fotografię lub skan pracy należy przesłać na adres email (muzeum.tatrzanskie@gmail.com) w formacie jpg. lub pdf w najlepszej jakości i kompresji nie większej niż 10 MB. Plik może zostać dołączony jako link do dysku zewnętrznego umożliwiający jego pobranie na cele konkursu (np. poprzez stronę www.wetransfer.com lub Dysk Google ).
  • Do zgłoszenia należy dołączyć skany wydrukowanych i podpisanych wszystkich poniższych zgód i oświadczeń. Brak oświadczeń i zgód dyskwalifikuje prace w udziale w konkursie. Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują poniższe zgody i oświadczenia.
  • Zgłoszenie e-mail powinno zostać zatytułowane KONKURS „Poznaj moją NATURĘ”. Jako nazwę pliku należy podać podtytuł pracy, nazwisko autora, kategorię wiekową.
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, wykonane osobiście przez autora.
 1. Organizator przewiduje nagrody w różnych kategoriach wiekowych:
  • Dzieci do 12 roku życia
  • Młodzież od 13 do 18 roku życia
  • Dorośli od 19 roku życia
 2. W przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach.
 3. W przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu.
 4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu.

 

Termin składania prac : Prace wraz z skanami zgód i oświadczeń należy przesłać na adres mailowy: konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada do godz. 22:00 Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na pocztę e-mail

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22 listopada 2020 r.

Organizatorzy zapewniają laureatom nagrody.

PLIKI DO POBRANIA

Poznaj moją NATURĘ PDF

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo

Wpisz szukane wyrażenie