Co nowego w muzeum?

Sybilla 2020 dla Muzeum Tatrzańskiego. Podziękowania

Sybilla 2020 dla Muzeum Tatrzańskiego. Podziękowania

Szanowni Państwo,
z wielką satysfakcją pragnę podzielić się z Państwem wielką radością, jaką nas napełnia fakt otrzymania nagrody SYBILLA 2020 za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oraz budżetu Województwa Małopolskiego pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Projekt ten był niezwykle trudny i złożony, a jego realizacja była możliwa tylko dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu i życzliwości, w tym osób pracujących, współpracujących z Muzeum, firm projektowych i wykonawców przedmiotowych inwestycji:

Na każdym etapie realizacji projektu:
Cały zespół Muzeum Tatrzańskiego – pracownicy obecni i byli, których zaangażowanie często przekraczało zwyczajowe wykonywanie obowiązków,
Pracownicy obecni i byli Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, obecni na każdym etapie i gotowi do wsparcia nas w realizacji tego projektu,
Pracownicy obecni i byli Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, za niezwykle sprawne działanie i pomoc na każdym etapie realizacji zadania;

Założenia wstępne oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy:
Krzysztof Maślanka
Robert Supeł
Michał Wysocki
Łukasz Woźniak wraz ze współpracownikami i projektantami branż

Dokumentacja przygotowawcza i rozliczenia:
BUK-INVEST Sp. z o.o.
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Locativo Sp. z o.o.

Dokumentacja scenariuszowa, projektowa oraz nadzory autorskie:
Michał Wysocki
ASC Studio Anna Cieciera wraz ze współpracownikami
ZDJ Architekci Zbigniew Radziewanowski – wraz z projektantami branżowymi – Krzysztof Mierczak, Piotr Płoskonka, Stanisław Żmuda
Jan Jarosz

Wykonawcy robót budowlanych:
Tatrzańska Firma „Junior”, Wojciech Pawlikowski
Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje
Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba
Projekt-Dom „Staszel” Zbigniew Staszel – później zarządca Sukcesyjny w osobie Pani Katarzyny Maciuszek
Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze
Zagroda Sołtysów w Jurgowie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut–Wierchowy Spółka z o.o.
Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza
Galeria Władysława Hasiora

Wykonawcy aranżacji wystaw:
Group AV Sp. z o.o.

Chciałam Państwu serdecznie podziękować za wsparcie oraz prace, które zaowocowały tą niezwykle ważną i prestiżową nagrodą.

Oczywiście dziękuję również wszystkim tym, którzy wspierali nas na drodze postępowań administracyjnych, urzędniczych w imię dobra kultury polskiej w tym szczególnie Starostwu Powiatowemu w Zakopanem, Wojewódzkiej Komendzie PSP w Krakowie, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie i Delegaturze tego Urzędu w Nowym Targu.

Jest to tak wiele osób, że nie sposób wszystkich wymienić, dlatego dziękuję wszystkim, którzy choć w nie-znacznym stopniu przybliżyli nas do realizacji tego zadania, za którego efekt Muzeum otrzymało nagrodę SYBILLA 2020.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem,
Anna Wende – Surmiak
Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego
Im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Prace remontowe zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Fundusze Europejskie. Infrastruktura i Środowisko Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wpisz szukane wyrażenie