Co nowego w muzeum?

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE W MUZEUM TATRZAŃSKIM

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE W MUZEUM TATRZAŃSKIM

STUDENCI ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W MUZEUM TATRZAŃSKIM

 

W dniach 5 – 10 marca 2018 w Muzeum Tatrzańskim odbywają się warsztaty architektoniczne Politechniki Krakowskiej, których tematem jest PRZESTRZEŃ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ dla Muzeum Tatrzańskiego.

Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji galerii wystawienniczej rozszerzającej dotychczasowy program użytkowy Muzeum, umożliwiającej prezentację najnowszych zbiorów sztuki współczesnej, rozszerzając tym samym dotychczasowy program tematyczny.

 

Opiekunem naukowym warsztatów jest Pani dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia, która wraz z dr inż. arch. Krzysztofem Kwiatkowskim prowadzi warsztaty. W projekcie biorą udział od strony Muzeum Tatrzańskiego: dr hab. Zbigniew Moździerz, mgr Julita Dembowska, mgr inż. arch. Tomasz Gluziński. Autorką projektu jest mgr inż. arch. Ewa Maria Romaniak (pracownik Muzeum i doktorantka Politechniki Krakowskiej).

 

IDEA WARSZTATÓW

 

Tematem warsztatów architektonicznych Politechniki Krakowskiej i Muzeum Tatrzańskiego 2018 jest PRZESTRZEŃ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ dla Muzeum Tatrzańskiego.

Projektowany obiekt powinien spełniać również szereg dodatkowych funkcji uzupełniających, takich jak magazyny (być może otwarte), pracownie konserwacji, salę edukacyjną, funkcje komercyjne (sklepik, kawiarnia itp.) oraz przestrzeń wielofunkcyjną pozwalającą na zorganizowanie konferencji, koncertów, pokazów.

Sztuka współczesna jest poprzez swoja różnorodność zagadnieniem skomplikowanym do zdefiniowania i wymagającą różnorodnego podejścia kuratorskiego aby być zaprezentowaną w sposób najlepiej wydobywający jej walory. Tym samym podejście projektowe wymaga szczególnej uwagi oraz dialogu pomiędzy artystami, kuratorami, pracownikami, widzami oraz projektantami.

Zadanie ma na celu nie tylko zaprojektować nową formę, ale wpisać ją w zabytkowe obiekty, tak by z jednej strony odcinała się ona od zabytków, z drugiej korespondowała z nimi w nowoczesny i spójny sposób, który nie zatraciłby charakteru miejsca.

Dodatkową trudnością jest nie tylko kontekst historyczno-kulturalny Zakopanego, charakterystyczna architektura regionu, tradycje Muzeum Tatrzańskiego, ale również warunki przyrodniczo – geograficzne.

Panujące w górach warunki pogodowe, śnieg, temperatury, etc. wymuszają na projektantach poszukiwania rozwiązań nie tylko estetycznych, ale również praktycznych i funkcjonalnych.

Jednym z wielu celów warsztatów jest poznanie potrzeb, jakie powinny być zrealizowane, wywołanie dyskursu pomiędzy młodym pokoleniem przyszłych architektów, środowiskiem muzealników, artystów oraz lokalnych architektów i władz na temat potrzeb, jakie powinna spełniać przestrzeń dla sztuki współczesnej.

Opracowane przez studentów koncepcje ukażą punkt widzenia młodego pokolenia na temat rozwoju Muzeum Tatrzańskiego stanowiąc tym samym wstęp do szerszego dyskursu na ten temat.

 

autorka projektu

Ewa Maria Romaniak

 

PROGRAM WARSZTATÓW

 

Poniedziałek 5.03.

 

14.00 – otwarcie warsztatów

– powitanie w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego

– spotkanie z Dyrekcją Muzeum Tatrzańskiego

 

14.30 – 17.30 wykłady i prezentacje (Gmach Główny):

  • przedstawienie materiałów wyjściowych przygotowanych przez Muzeum, dotyczących trzech lokalizacji dla zadań projektowych – oczekiwania, potrzeby, uwarunkowania, możliwości lokalizacyjne, przestrzenne, funkcjonalne, inne (mgr arch. T. Gluziński, mgr arch. E. Romaniak)
  • wprowadzenie w tematykę, specyfikę miejsca, (typologię i stylistykę architektury regionalnej), doświadczenia projektowo-konserwatorskie – pracownicy Muzeum

1) Zarys historii Muzeum Tatrzańskiego – od muzeum przyrodniczego do “muzeum przestrzennego”. (wykład dr hab. Z. Moździerz)

2) Architektura Zakopanego – od szałasu do apartamentowca.  (wykład dr hab. Z. Moździerz)

3) Sztuka Zakopiańska. (wykład mgr J. Dembowska)

  • wprowadzenie w tematykę doświadczeń współczesnych światowych – z materiałów do pracy doktorskiej pracownika Muzeum i doktorantki PK (wykład mgr arch. E. Romaniak)
  • wprowadzenie w tematykę z zakresu teorii projektowej (wykład dr arch. K. Kwiatkowski)
  • poszerzenie inspiracjami realizacji współczesnych obiektów architektury światowej o podobnym profilu funkcjonalnym (wykład dr hab. M. Mizia)

 

Wtorek 6.03.

 

9.30 – 12.00  – wizja lokalna w trzech oznaczonych punktach Zakopanego z Gospodarzami

(mgr arch. T. Gluziński, dr hab. Z. Moździerz, mgr J. Dembowska, mgr arch. E. Romaniak)

  • Willa Oksza – wizja lokalna wraz z oprowadzeniem
  • Spacer z Willi Oksza ulicami: Zamoyskiego, Kraszewskiego, Chałubińskiego i Jagiellońską do Galerii Wł. Hasiora – W poszukiwaniu charakteru architektonicznego Zakopanego. (omówienie dr hab. Z. Moździerz)
  • Galeria Wł. Hasiora – wizja lokalna wraz z oprowadzeniem

 

12.00 – 13.30 (Galeria Wł. Hasiora):

omówienie tematów, dyskusja ogólna i w grupach projektowych (5 – 8 zespołów

2 – 5-osobowych dobranych zgodnie z preferencjami uczestników), wybór tematu projektowego

– opracowanie programów użytkowych, organizacji funkcjonalnej, zagospodarowania terenów dla trzech podanych lokalizacji

13.30 – przerwa na lunch (catering) na miejscu

14.00 – 17.30 (Galeria Wł. Hasiora)

– prace wstępne projektowe w zespołach – organizacja miejsc pracy stałej i miejsc spotkań;

– wizyta/spotkanie konsultacyjne/ prezentacja doświadczeń architekta miejscowego (z listy zaproszonych Gości do współpracy, szczegóły spotkań uzgadniane na miejscu w czasie trwania warsztatów).

 

– praca indywidualna w lobby hotelowym/sali konferencyjnej, konsultacje opiekunów.

 

Środa 7.03.

 

9.30 – 17.30 (Galeria Wł. Hasiora):

– praca projektowa zgodnie z ustalonymi zasadami spotkań, konsultacje opiekunów

– wizyta/spotkanie konsultacyjne/ prezentacja doświadczeń architekta miejscowego (z listy zaproszonych Gości do współpracy, szczegóły spotkań uzgadniane na miejscu w czasie trwania warsztatów).

13.30 – przerwa na lunch (catering) na miejscu

zakres prac: szkice, analizy miejsca, decyzje programowe, lokalizacyjne, formalne, funkcjonalne, konsultacje opiekunów

 

– kontynuacja prac indywidualnie lub zespołowo w lobby hotelowym/sali konferencyjnej

 

Czwartek 8.03.

 

9.30 – 17.30 (Galeria Wł. Hasiora):

– praca projektowa w pracowniach zgodnie z ustalonymi zasadami spotkań, konsultacje opiekunów

– wizyta/spotkanie konsultacyjne/ prezentacja doświadczeń architekta miejscowego (z listy zaproszonych Gości do współpracy, szczegóły spotkań uzgadniane na miejscu w czasie trwania warsztatów).

13.30 – przerwa na lunch (catering) na miejscu

zakres prac: rysunki koncepcji, decyzje projektowe, zagospodarowanie działki.

 

– kontynuacja prac indywidualnie lub zespołowo w lobby hotelowym/sali konferencyjnej, konsultacje opiekunów

 

Piątek 9.03.

 

9.30 – 17.30 (Galeria Wł. Hasiora):

– praca końcowa zamykająca szkice koncepcji, przygotowanie prezentacji efektów projektu wstępnego/szkicu projektowego dla wybranej lokalizacji, konsultacje opiekunów

11.30 – prezentacja wszystkich koncepcji (w czytelnej formie roboczej) dla Gospodarzy i zaproszonych gości (władze lokalne, architekci miejscowi, zainteresowani)

13.30 – oficjalne zamknięcie warsztatów

podsumowanie oraz wręczenie przez Gospodarzy dyplomów uczestnictwa i wkładu intelektualnego w zadania programowe i inwestycyjne Muzeum Tatrzańskiego

 

14.00 – przerwa na lunch (catering) na miejscu

– wizyta/spotkanie konsultacyjne/ prezentacja doświadczeń architekta miejscowego (z listy zaproszonych Gości do współpracy, szczegóły spotkań uzgadniane na miejscu w czasie trwania warsztatów).

– dyskusje, uzupełnienia projektowe, dokumentowanie doświadczeń, zmiany projektowe do ostatecznej prezentacji, praca projektowa – w gronie projektowym

 

– kontynuacja prac indywidualnie lub zespołowo w lobby hotelowym/sali konferencyjnej, podsumowanie wyników

 

Sobota 10.03.

 

9.30 – 13.00 – dokumentacja zmian, prace projektowe uzupełniające, podsumowanie, omówienie i zamknięcie warsztatów w lobby hotelowym/sali konferencyjnej

 

Skład zaproszonych do udziału w formie konsultacji i wymiany doświadczeń architektów miejscowych:

Jan Karpiel-Bułecka, Jan Karpiel Junior, Adam Bukowski, Rafał Rafacz, Zbigniew Kęsek (prac. PK), Krzysztof Trebunia – Tutka, Zbigniew Dymitr Radziewanowski.

 

* szczegóły spotkań będą uzgadniane na miejscu w czasie trwania warsztatów

 

Wpisz szukane wyrażenie