Co nowego w muzeum?

WSPINACZE, TATERNICY I NARCIARZE

WSPINACZE, TATERNICY I NARCIARZE

Wspinacze, taternicy i narciarze.

Ludzie gór związani z Halą Gąsienicową, wieczór górski, piątek 17 stycznia 2020, godzina 19. Schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej.

Muzeum Tatrzańskie zaprasza tym razem do schroniska „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej na wieczór górski. Poświęcony on będzie taternikom, narciarzom i ludziom gór, związanych z tym miejscem. Jego tematem przewodnim będzie postać Mariusza Zaruskiego (1867-1941) – pierwszego naczelnika TOPR, taternika, narciarza, pisarza, instruktora narciarskiego, człowieka morza i gór. Zaprezentujemy Zaruskiego jako człowieka dwóch żywiołów: morza i gór. W czasie spotkania atrakcją będzie kilka dotąd niepublikowanych fotografii, dotyczących działalności Mariusza Zaruskiego na morzu, tj. rejsów z harcerzami na “Zawiszy Czarnym”, a także rysunki jego autorstwa. Nie zabraknie zdjęć z wypraw ratunkowych Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z lat 1909-1914, fotografii taternickich i narciarskich. Kolejnymi bohaterami wieczornego spotkania w schronisku „Murowaniec” będą: zastępca Zaruskiego w TOPR i król przewodników tatrzańskich tamtego okresu – Klemens Bachleda, człowiek muzyki i gór Mieczysław Karłowicz, Stanisław Barabasz – jeden z pierwszych narciarzy zakopiańskich, dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego, myśliwy i zapalony fotograf tatrzańskiej przyrody oraz kilku innych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19 w schronisku PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej. Organizatorzy: Andrzej Szatkowski – dzierżawca schroniska „Murowaniec” i Muzeum Tatrzańskie. Spotkanie poprowadzi Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

 

Wpisz szukane wyrażenie